Aktualności, Podatki|

Użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa i Gminy Miasta Jaworzna oraz właściciele mieszkań w blokach lub właściciele domów jednorodzinnych, którzy uzyskali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów na własność i nie dokonali spłaty opłaty przekształceniowej jednorazowo, zobowiązani są do uiszczenia opłat rocznych za rok 2022 w terminie do 31 marca 2022 r.

Indywidualne rachunki bankowe (SIMP), które obowiązywały w 2021 roku pozostają bez zmian. Na te rachunki należy dokonywać wpłat w 2022 r.

Comments are closed.