Aktualności, Bezpieczeństwo|

W sobotę, 11 grudnia 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie nowego samochodu specjalnego do przewozu ratowników i wyposażenia kwatermistrzowskiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Całość środków na zakup pojazdu zabezpieczyła Gmina Miasta Jaworzna.

W przekazaniu nowego samochodu specjalnego do przewozu ratowników i wyposażenia kwatermistrzowskiego marki Toyota Proace Verso, udział wzięli m.in. Minister Michał Wójcik, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Łukasz Kolarczyk, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Straży Pożarnej oraz mieszkańcy Jaworzna.

Zakup nowego samochodu pożarniczego możliwy był dzięki dotacji Gminy – 150 tys. zł, z czego 120 tys. zł stanowiły przekazane przez miasto środki, a 30 tys. złotych pochodziło ze sprzedaży starego wozu pożarniczego marki Star, który służył ochotnikom z Ciężkowic.

To kolejny zakupiony dla OSP Ciężkowice samochód strażacki. W październiku br. oficjalnie przekazano jednostce samochód strażacki, GBA 4,/27/40 RENAULT D-16. Zakup nowego samochodu pożarniczego możliwy był dzięki dotacji Gminy (350 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (105 tys. zł), NFOŚiGW (225 tys. zł), WFOŚiGW (70 tys. zł) oraz środków z MSWiA (160 tys. zł).  Kupno samochodu możliwe było dzięki   działaniom prowadzonym przez Gminę Miasta Jaworzna – „Plan realizacji zadań w zakresie doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych oraz modernizacji obiektów w jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Jaworzna na lata 2015 – 2021”.

Galeria zdjęć

Comments are closed.