Z miasta|

W czwartek, 2 grudnia 2021 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta i decyzją jaworznickich radnych, odsłonięto tablicę pamiątkową kpt. Stanisława Nowakowskiego na skwerze znajdującym się przy Hali Widowiskowo – Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w centrum miasta. Od tej chwili skwer będzie nosił imię tego zasłużonego Jaworznianina.

W uroczystości udział wzięła m.in. Rodzina śp. kpt. Stanisława Nowakowskiego, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z zastępcą Łukaszem Kolarczykiem, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Andrzej Kłuś, Doradca Prezydenta Miasta Jaworzna Kazimierz Kielski, Radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji miejskich.

Nadanie nazwy “Skwer kpt. Stanisława Nowakowskiego” nowemu obiektowi zlokalizowanemu przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS, pozwoliło na upamiętnienie zasłużonego mieszkańca Jaworzna. Z wnioskiem takim wystąpił Prezydent Miasta Paweł Silbert oraz Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie, a inicjatywę poparło również Stowarzyszenie Katolickie “Przyjaźń Jaworznicka”.

 Od 2002 roku, po okresie dużego zaniedbania historycznego, przywróciliśmy pamięć o bohaterach – żołnierzach i osobach zaangażowanych w działania konspiracyjne podczas II wojny światowej oraz walkę z komunizmem. Niestety czas jest nieubłagany i ci zasłużeni ludzie odchodzą. Dlatego mam ideę, aby na skwerze poświęconym kapitanowi Stanisławowi Nowakowskiemu umieścić tabliczki, które upamiętniałyby z imienia i nazwiska ludzi – kombatantów, których my też mieliśmy szczęście i zaszczyt poznać, a którzy już odeszli z tego świata. Chciałbym, by na zawsze zostali oni w pamięci mieszkańców Jaworzna – mówił podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej Prezydent Paweł Silbert.

Kapitan Stanisław Nowakowski (ur. 1923 r., zm. 2017 r.) był wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Jaworznie. Jest autorem licznych projektów tablic symbolizujących przelaną krew w obronie Ojczyzny. Był również inicjatorem i autorem odnowy pomnika pamięci partyzantów w Jeziorkach, kolejarzy w Szczakowej oraz tablicy upamiętniającej rozstrzelanych żołnierzy AK na cmentarzu Pechnickim. Ukoronowaniem jego działań była budowa Pomnika Niepodległości w Jaworznie, odsłoniętego w Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r.

Z jego inicjatywy i pod jego opracowaniem powstała strona internetowa poświęcona Armii Krajowej w Jaworznie. Był osobą znaną i cenioną przez mieszkańców miasta Jaworzna, w tym także młodzież, z którą spotykał się w szkołach, przekazując swoja wiedzę o historii Polskiego Państwa.

Za swą działalność kpt. Stanisław Nowakowski był wielokrotnie odznaczany i honorowany: w 2000 r. otrzymał stopień oficerski Wojska Polskiego, w 2003 r. został awansowany do stopnia porucznika, a w 2016 r. do stopnia kapitana. Otrzymał też Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Armii Krajowej. 28 maja 2009 roku Rada Miejska w Jaworznie przyznała Stanisławowi Nowakowskiemu dyplom honorowy “Za zasługi dla miasta Jaworzna”.

Dzień pamięci

Wydarzenie wpisało się w miejskie obchody Dnia Pamięci. Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej w ATElier Kultury odczytano referat okolicznościowy pt. “Akcja rozbicia XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej w Jaworznie w latach 1943-1944” – Adriana Ramsa. Ponadto sylwetkę śp. Stanisława Nowakowskiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Jaworznie zaprezentował Rafał Soból.Uroczystość występem uświetnił pianista Marcin Guzik.

Comments are closed.