Bezpieczeństwo, Z miasta|

image_print

W piątek, 26 listopada 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie nowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Stałym. Zakup samochodu zrealizowany był w ramach działań prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna – „Plan realizacji zadań w zakresie doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych oraz modernizacji obiektów w jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Jaworzna na lata 2015 – 2021” przy wsparciu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz środków własnych jednostki. Przez sześć lat trwania programu jaworznickie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały wsparcie w kwocie ponad 6,4 mln złotych.

W przekazaniu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 13.290 z napędem 4X4, udział wzięli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Łukasz Kolarczyk, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Radni Rady Miejskiej, Waldemar Andzel, poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Zakup nowego samochodu pożarniczego możliwy był dzięki dotacji Gminy (300 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (100 tys. zł), Komendy  Głównej PSP (400 tys. zł) i środków własnych jednostki (48,700 zł).

Grupa mężczyzn. W tle samochód pożarniczy
Nowy samochód dla OSP Osiedle Stałe

Wsparcie dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie to jedne z najprężniej działających organizacji. Swoimi działaniami skupiają dzieci i młodzież, organizując liczne wyjazdy, półkolonie czy zajęcia. Ponadto integrują lokalną społeczność podczas zbiórek, festynów i miejskich wydarzeń sportowo – kulturalnych. A co najważniejsze niosą pomoc mieszkańcom Jaworzna m.in. biorąc udział w akcjach razem z Państwową Strażą Pożarną.

Przez ostatnie lata przy wsparciu Gminy Miasta Jaworzna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udało się wyremontować jaworznickie strażnice, doposażyć w odpowiedni sprzęt i przeznaczyć środki na szkolenia młodych adeptów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Środki zabezpieczone w ostatnich latach przez Prezydenta Miasta na realizację programu wspierania OSP – ponad 4 mln złotych – były w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie wymieniano sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze. Ponad 600 tys. pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, blisko 600 tys. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto 240 tys. na działania OSP w mieście otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz blisko 800 tys. złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Comments are closed.