Aktualności, Edukacja, Z miasta|

Jak informuje Zarząd TAURON Wydobycie S.A, przetarg na wybór wykonawcy, który naprawi budynek Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie dobiegł końca. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty, z których wyłoniony został generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „MODULAR” Sp. z o.o. z Żywca, z którym 16 listopada 2021 r. podpisano umowę na kompleksowy remont budynków oraz otoczenia szkoły.

Wejście do budynku szkoły
SP 20: TAURON podpisał umowę z wykonawcą, który przeprowadzi remont szkoły

Termin realizacji zadania to dziewięć miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakończenie robót planowane jest więc przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Spółka do czasu zakończenia prac nadal będzie finansowała transport dzieci do zastępczej siedziby oraz dofinansowywała przygotowanie posiłków.

***

Budynki SP20 wraz z zapleczem szkolnym przy ulicy Nauczycielskiej nr 20 zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na poważne szkody górnicze. W listopadzie 2018 roku zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do budynku zastępczego gminy, przy ulicy Sportowej 1. Kształcenie uczniów odbywa się tu do chwili obecnej.

Comments are closed.