Aktualności, Edukacja, Ochrona środowiska, Z miasta|

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Niedzieliskach otwarto kolejną w mieście „Zieloną Pracownię”. To już czwarta tego typu pracownia w mieście.  Jaworznicka szkoła została wybrana jako jedna z 61 szkół, które dostało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  na stworzenie nowoczesnego miejsca do nauki dla uczniów.

W  środę, 17 listopada 2021 r., nową salę do nauki, wraz z uczniami otworzyli, m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami Tomasz Jewuła,  Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Jaworznie Irena Wojtanowicz – Stadler oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z dyrekcją i opiekunem pracowni Tomaszem Nowakiem.

Grupa osób w maseczkach pozująca do zdjęcia
Kolejna zielona pracownia w jaworznickiej szkole

W 2021 roku Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie wzięła udział w konkursie pod nazwą “Zielona Pracownia 2021”. W pierwszym etapie konkursu szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 8 tys. zł, natomiast w drugim etapie konkursu nagroda wyniosła 32 tys. zł. W ramach zadania pod nazwą “Zielona Pracownia 2021 – Środowisko Akademii Czarnoleskiej” w szkole powstała pracownia przyrodnicza.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i audio-video. Miejsce wyposażono w nowoczesne meble i przeprowadzono prace remontowe. Zadanie zostało zakończone 31 października 2021 r. i zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

To już czwarta tego tupu pracownia w mieście. Pozostałe znajdują się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkole Podstawowej nr 7 oraz  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr  3.

Zielona Pracownia 2021

Mikroskopy na szkolnych ławkach
Kolejna zielona pracownia w jaworznickiej szkole

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach siódmej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2021” powstało 61 nowych tego typu pracowni w szkołach województwa śląskiego.

– Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 do ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs “Zielona Pracownia_Projekt’2021” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych.

Comments are closed.