Transport i drogi, Z miasta|

Nowy wykonawca podjął się przeprowadzenia remontu zatok autobusowych w trybie wykonania zastępczego. Niemożliwe okazało się wyegzekwowanie uprawnień gwarancyjnych od firmy Gardenbud, dlatego niezbędnych prac podjęła się znana z prac na jaworznickich drogach Eurovia Polska. Kosztami wykonania zastępczego miasto obciąży pierwotnego wykonawcę.

W zakresie remontu realizowana będzie wymiana krawężników oraz spękanych płyt nawierzchni betonowej zatok. Wykonawstwo zastępcze to efekt niedokończenia naprawy gwarancyjnej przez firmę wykonującą przebudowę zatok zakończoną 2019 roku – wyjaśnia Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich UM.

Roboty rozbiórkowe rozpoczną od najbliższego poniedziałku, 8 listopada 2021 r., a zatoki zostaną wyłączone z ruchu do 15 grudnia 2021 r. Okres ten zawiera czas niezbędnej przerwy technologicznej związanej z dojrzewaniem betonu.

Do momentu zakończenia prac budowlanych oraz uzyskania przez nawierzchnie wymaganej wytrzymałości wyznaczone zostaną tymczasowe przystanki autobusowe na jezdni. Wyznaczone zostaną również tymczasowe przejścia dla pasażerów korzystających z przystanków – dodaje Andrzej Kramarz.

Comments are closed.