Instytucje Kultury|

image_print
Plakat z napisem ATElier Kultury w Jaworznie
ATElier Kultury w Jaworznie

ATElier Kultury w Jaworznie – Orkiestra Kameralna „Archetti” (ul. Wiosny Ludów 1, 43-600 Jaworzno)

Od początku 2021 roku w Jaworznie działa skonsolidowana samorządowa artystyczna instytucja kultury ATElier Kultury, w której skład weszły dotychczasowe instytucje – „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury „Teatr Sztuk” oraz eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna.

ATElier Kultury zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Jaworzna, poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.

Proponowana nazwa nowej instytucji ma nawiązywać do dotychczasowych nazw instytucji. ATElier Kultury: A – Archetti, T – Teatr Sztuk oraz E – eM Band. Sam wyraz „atelier” w nazwie jest rozumiany jako doskonała pracownia artystów i ma się charakteryzować wysokim poziomem kultury.

Więcej na www.atelierkultury.pl oraz www.archetti.pl

Comments are closed.