Instytucje Kultury|

Plakat z napisem ATElier Kultury w Jaworznie
ATElier Kultury w Jaworznie

ATElier Kultury w Jaworznie – “eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna (ul. Szczakowska 35 b, Jaworzno)

Od początku 2021 roku w Jaworznie działa skonsolidowana samorządowa artystyczna instytucja kultury ATElier Kultury, w której skład weszły dotychczasowe instytucje – “Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, Centrum Kultury “Teatr Sztuk” oraz eM Band Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna.

ATElier Kultury zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie Jaworzna, poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.

Proponowana nazwa nowej instytucji ma nawiązywać do dotychczasowych nazw instytucji. ATElier Kultury: A – Archetti, T – Teatr Sztuk oraz E – eM Band. Sam wyraz “atelier” w nazwie jest rozumiany jako doskonała pracownia artystów i ma się charakteryzować wysokim poziomem kultury.

Comments are closed.