Instytucje Kultury|

Budynek Muzeum Miasta Jaworzna
Muzeum Miasta Jaworzna

(ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno)

Zadaniem muzeum jest ochrona oraz gromadzenie dóbr kultury, pamiątek historycznych, dokumentacja i konserwacja oraz katalogowanie muzealiów. Podstawą działalności jest organizowanie wystaw stałych i czasowych, działalność dydaktyczna, edukacyjna, wydawnicza i popularyzatorska. Muzeum jest również instytucją animującą zjawiska i wydarzenia kulturalne.

Więcej na www.muzeum.jaw.pl

Comments are closed.