Aktualności, Edukacja|

30 mln złotych trafi do Jaworzna na poprawę efektywności energetycznej w jedenastu placówkach oświatowych w mieście. Środki te pochodzić będą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Wkład własny gminy w inwestycje wyniesie blisko 1,6 mln zł.

Zadanie zgłoszone we wniosku Jaworzna, ma na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w mieście poprzez m.in. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i wykonanie termomodernizacji budynków. Rodzaj i moc zabudowanych instalacji OZE zostanie określona w ramach programu funkcjonalno-użytkowego. Inwestycja jest kontynuacją programu realizowanego w Jaworznie na przestrzeni kilkunastu lat. Wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wynosi około 33 mln złotych.

W ramach pakietu zadań zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Jaworzna do Programu Inwestycji Strategicznych oprócz montażu instalacji OZE planowane do wykonania są m.in. wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz parapetów. Wymieniona zostanie również część elementów stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach objętych projektem niespełniająca wymagań izolacyjności. W jednym z budynków zostanie zmodernizowana instalacja wewnętrzna c.o.

Remonty w szkołach

W 2021 r. zrealizowano inwestycje w placówkach oświatowych za 9,3 mln zł. Z budżetu miasta przeznaczono rekordową sumę aż 6,6 mln złotych na remonty i polepszenie infrastruktury placówek oświatowych. Ponadto w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina pozyskała aż 2,7 mln zł na modernizację jaworznickich szkół. Dzięki nakładom miasta i dofinansowaniu z rządowego programu w wakacje w 2021 r. wykonano modernizacje w piętnastu placówkach oświatowych w mieście.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina Miasta Jaworzno otrzymała niemal 30 mln zł na budowę instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie
Polski Ład: 30 mln zł na modernizację placówek oświatowych

Comments are closed.