Aktualności, Kultura|

Prezydent Miasta Jaworzna oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna zapraszają na zorganizowaną w ramach obchodów 120-lecia Jaworzna konferencję naukową pt. JAWORZNO KIERUNEK DZIEDZICTWO (tożsamość, zabytki, kultura), która odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 10.00 w ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 2. Wstęp wolny.

W programie konferencji:

  • Rodowód (młodego) miasta – z problematyki badań etnograficznych i zabytkoznawczych – dr Marek Grabski | Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu.
  • “Muzeum Narodowe w Jaworznie” – badania terenowe Pracowni Badań Socjologicznych Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 60 – dr Dorota Jędruch | Uniwersytet Jagielloński – Instytut Historii Sztuki.
  • Ostatnie akcje plenerowe – Plener Malarski przy HSO “Szczakowa”. Schyłek mecenatu przemysłowego PRL – dr Bernadeta Stano | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
  • Studium przypadku jaworznickiej kopii obrazu, autorstwa Łukasza Cranacha Starszego. Problemy rozpowszechniania wzoru ikonograficznego i zagadnienia konserwatorskie. Przyczynek do opracowania dziedzictwa sakralnego miasta Jaworzna – Iwona Brandys | Muzeum Miasta Jaworzna / Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna.
  • Jaworznickie “Grodzisko” w źródłach pisanych od XVIII wieku – Piotr Burczy | Muzeum Miasta Jaworzna.
  • Twórcy jaworznickiego przemysłu w dobie odzyskania niepodległości przez Polskę – Adrian Rams | Muzeum Miasta Jaworzna.
  • Tożsamość kulturowa na styku Małopolski i Górnego Śląska. Rola i znaczenie badań terenowych w kultywowaniu dziedzictwa na ziemi Jaworznickiej  i w Zagłębiu Dąbrowskim – dr Robert Garstka | Instytut Myśli Polskiej  im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
  • Pamięć nieodległa – dziedzictwo i krajobraz kulturowy Jaworzna. Jak udostępniać  mieszkańcom i turystom dziedzictwo i historie miejsca? – Karolina Fidyk | Małopolski Instytut Kultury.

Partner merytoryczny: Muzeum Miasta Jaworzna.

Comments are closed.