Aktualności, Transport i drogi|

W środę, 3 listopada przekazany zostanie plac budowy kolejnego odcinka ul. Grunwaldzkiej – od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej. Przebudowa ulicy potrwa do końca 2022 roku.

Z uwagi na zbliżające się Święto Zmarłych zaplanowano, że przebudowa tego odcinka ulicy rozpocznie się po tym wydarzeniu – tłumaczy Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich UM.

W ramach inwestycji zakończona została faza projektowania i 3 listopada 2021 r. rozpoczną się właściwe roboty budowlane. Zadanie realizowane jest w formule “zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca rozpocznie prace od przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od ronda przy ul. 11 Listopada w kierunku ul. Kolejowej śladem ul. Grunwaldzkiej. Równolegle do tych robót prowadzony będzie zakres przebudowy związany z odtworzeniem nawierzchni jezdni, budową chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych. Przebudowane również zostaną przejścia dla pieszych, zatoki i przystanki autobusowe oraz geometria skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Kolejową.

Z uwagi na wprowadzoną tymczasową organizację ruchu na czas robót na ul. Grunwaldzkiej pojawią się utrudnienia w ruchu. O szczegółach wykonawca będzie informować na bieżąco. Przebudowa ulicy potrwa do końca 2022 roku.

Ważne! Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji.

Prace na ul. Piekarskiej zakończone

Pierwszym etapem prac w ramach całościowego zadania modernizacji dróg w tej części miasta była przebudowa ul. Piekarskiej. Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej odcinka od ul. Działkowej do ul. Wiejskiej, w ramach inwestycji powstało również 10 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Bogusławskiego oraz zatoka manewrowa dla autobusów.

***

Wartość robót projektowych i budowlanych zgodnie z podpisaną umową to kwota w wysokości 4.988.920,20 zł. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, jest firma Hucz Sp. z o.o. SK z Boronowa. Zadanie jest współfinansowane przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o., w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Na realizację tego zadania, w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, władze miasta pozyskały 1.600.000,00 zł.

Comments are closed.