Aktualności, Z miasta|

Rusza nowy miejski program pod nazwą “Jaworzno w dyskusji”. Podczas poszerzonych konsultacji społecznych mieszkańcy będą rozmawiać o możliwych kierunkach działań i przyszłości wybranych obiektów czy też obszarów w Jaworznie.

Konsultacje będą prowadzone w czterech obszarach:

  1. Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej.
  2. Ulica Sienkiewicza (“Kocia”) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego.
  3. Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże.
  4. Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście.

Gmina wyłoniła już miejskich liderów odpowiedzialnych za poszczególne tematy. Teraz przyszedł czas na zgłoszenia mieszkańców – reprezentantów społecznych.

Do prac w zespołach tematycznych zapraszamy jaworznian, którzy chcą i mogą osobiście zaangażować się i we współpracy z innymi członkami przeanalizować oraz zarekomendować takie scenariusze działań, które w przyszłości pozwolą odmienić te miejsca w pożądanym kierunku – wyjaśnia Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta Jaworzna. – Zakładamy, że każdy zespół zasili kilku, kilkunastu reprezentantów lokalnych środowisk.

Zgłoszeń należy dokonywać mailowo na adresy poszczególnych liderów w terminie do 22 października br. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwsze spotkania zespołów zostaną zorganizowane jeszcze w tym roku.

Lider projektu “Przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej” – Agnieszka Zemuła-Czarnik, naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami, e-mail: agnieszka.zemula-czarnik@um.jaworzno.pl
Lider projektu “Ulica Sienkiewicza (“Kocia”) jako miejsce targowe w kontekście ładu przestrzennego” – Małgorzata Nowacka-Wysogląd, kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki i Architektury, e-mail: malgorzata.nowacka-wysoglad@um.jaworzno.pl
Lider projektu “Miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży – rewitalizacja skateparku w Parku Podłęże” – Magdalena Tomaszewska z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, e-mail: magdalena.tomaszewska@um.jaworzno.pl
Lider projektu “Zielone polityki miejskie i koncepcje zagospodarowania przestrzeni w mieście” – Tomasz Tosza – wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, e-mail: tomasz.tosza@mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji o projekcie “Jaworzno w dyskusji” można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu – tel. 32 61 81 895.

“Jaworzno w dyskusji” to kolejny po “Jaworzno Wspiera Rodziny”, “Jaworzno przyjazne Seniorom” i “Jaworzno – strefa lepszej pracy” miejski program skierowany do mieszkańców.

Logo programu Jaworzno w dyskusji, na którym znajdują się dwie chmurki z trzema kropkami
Jaworzno w dyskusji

Comments are closed.