Bezpieczeństwo, Z miasta|

Do środy, 27 października br. w Jaworznie trwa kwalifikacja wojskowa. Punkt Wojskowej Komendy Uzupełnień czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 13:00. Weryfikacją objęci są głównie mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat – rocznik 2002. Przed komisją powinni się także stawić m.in. panowie w wieku od 20 do 24 lat, którzy nie poddali się wcześniej kwalifikacji, a także kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające umiejętności przydatne do czynnej służby wojskowej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. z dnia 7 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 47) do kwalifikacji wojskowej będą wezwani mieszkańcy Jaworzna zamieszkali na stałe lub przebywający czasowo ponad 3 miesiące :

  • mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 2000-2001, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze  względu  na  stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W przypadku pytań związanych z powyższą informacją należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Jaworznie pod numerem telefonu: 32 618 17 21 lub 32 618 15 25 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub drogą elektroniczną (adres mail: agnieszka.jarzynka@um.jaworzno.pl).

Dyżur WKU

Ponadto zainteresowani będą mogli skorzystać z dyżuru przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach w dniach 4, 18, 25 listopada br. w godz. 8:00 do 15:00. Dyżur będzie się odbywał w Urzędzie  Miejskim  przy ul. Plac Górników 5, pokój nr 4. W punkcie tym osoby stające do kwalifikacji wojskowej będą  mogły między innymi uzyskać wpis w książeczce wojskowej o przeniesieniu do rezerwy oraz informacje dotyczące form służby wojskowej.

Comments are closed.