Z miasta|

W czwartek, 4 listopada 2021 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Północnej 9b odbędzie się przetarg w formie licytacji stawki czynszu za gminne lokale użytkowe oraz garaże na terenie Jaworzna.

Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu będzie wpłacenie wadium w kwocie odpowiedniej dla lokalu lub garażu, o najem którego oferent się ubiega w terminie do 3 listopada 2021 roku, na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Kserokopię dowodu wpłaty należy przedłożyć najpóźniej do 3 listopada 2021 r. do godz 15-tej w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w budynku przy ul. Północnej 9 b, pokój 408 lub 409 wraz z pisemną informacją podając: w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, numeru dowodu osobistego i numeru telefonu kontaktowego, w przypadku pozostałych podmiotów pisemnej informacji zawierającej imię i nazwisko, miejsce zamieszkania bądź stałego zameldowania, nazwy i siedziby firmy, numeru NIP, numeru REGON i numeru telefonu kontaktowego Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Każdy przystępujący do przetargu może zapoznać się z regulaminem w Dziale Gospodarki Lokalowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, tel. 32/6155030 wew. 459 lub 32/7451040 wew. 459.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Pełna treść ogłoszenia o licytacji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.jaworzno.pl/a,39925,wykaz-lokali-przeznaczonych-do-przetargu-w-formie-licytacji-stawki-czynszu-za-gminne-lokale-uzytkowe.html

Blok mieszkalny
Garaże i lokale użytkowe do wynajęcia

Lokale przeznaczone do przetargu:

1 . ul. Grunwaldzka 276A – dz. 68/22 w obr. 144, KW18103

 • powierzchnia: 135,00 mkw (4 pomieszczenia piwniczne),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 1 080,00 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

2. ul. Partyzantów 24 – dz. 166/233 w obr. 279, KA1J/00020243/2

 • powierzchnia: 16,05 mkw (1 pomieszczenie piwniczne),
 • opis: wyposażony w inst. c.o.,
 • wadium wynosi: 128,40 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

3. ul. Kościuszki 10 – dz. 5/4 w obr. 146, KW22684

 • powierzchnia: 12,00 mkw (1 pomieszczenie),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 96,00 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

4. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

 • powierzchnia: 84,64 mkw (4 pomieszczenia + wc),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 677,12 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

5. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

 • powierzchnia: 122,89 mkw (1 pomieszczenie + zaplecze + wc),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 983,12 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

6. ul. Wąska 2 – dz. 3 w obr. 44, KA1J/00002142/2

 • powierzchnia: 84,45 m2 (3 pomieszczenia + wc),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 675,60 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

7. ul. Matejki 26 – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6

 • powierzchnia: 6,12 mkw (1 pomieszczenie),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 48,96 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

8. ul. Matejki 24E – dz. 6/8 w obr. 300, KA1J/00016549/6

 • powierzchnia: 23,40 m2 (2 pomieszczenia + wc),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 187,20 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

9. ul. Północna 9b – dz. 144,13 w obr. 190, KA1J/00023637/2

 • powierzchnia: 30,25 mkw (1 pomieszczenie + część korytarza + wspólne wc),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., elektryczną,
 • wadium wynosi: 242,00 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 mkw + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

10. ul. Dwornickiego 7 – dz. 4/28 w obr. 267, KA1J/00027058/7

 • powierzchnia: 28,50 m2 (1 pomieszczenie + wspólne wc),
 • opis: wyposażony w inst. wod-kan., c.o., c.w., elektryczną,
 • wadium wynosi: 228 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

Garaże wyznaczone do przetargu:

1. garaż nr 14 przy ul. Ogrodowej – dz. 15/18 w obr. 29, KA1J/00010960/1

 • powierzchnia: 18,00 m2,
 • opis: brak mediów,
 • wadium wynosi: 144,00 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

2. garaż nr 69 przy ul. Tuwima – dz. 79/65 w obr. 267, KA1J/00040698/2

 • powierzchnia: 18,00 m2,
 • opis: brak mediów,
 • wadium wynosi: 144,00 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

3. garaż nr 7 przy ul. Kolejarzy – dz. 15/4 w obr. 29, KA1J/00028584/0

 • powierzchnia: 18,00 m2,
 • opis: brak mediów,
 • wadium wynosi: 144,00 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

4. garaż nr 150 przy ul. Feliksa Kamińskiego – dz. 166/64 w obr. 122, KA1J/00015843/0

 • powierzchnia: 18,00 m2,
 • opis: brak mediów,
 • wadium wynosi: 144,00 zł,
 • licytacja stawki winna zaczynać się od 6,00 zł netto za 1 m2 + postąpienie 1,00 zł netto za 1 mkw.

Comments are closed.