2019, Realizacje JBO|

Nazwa zadania:

“Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej”

Wnioskodawcy:

Mateusz Wrona, Tomasz Sędor, Mieczysław Długosz

Comments are closed.