Z miasta|

W ubiegłym tygodniu odbyło się zebranie wyborcze,  podczas którego dokonano wyboru członków na drugą kadencję Rady Seniorów Miasta Jaworzna. Wybrano dziesięć osób, które przez najbliższe cztery lata będą wspierać środowisko senioralne Jaworzna.

Spotkanie wyborcze przeprowadziła Naczelnik Wydziału Zdrowia  Urzędu Miejskiego w Jaworznie Małgorzata Helbin – Więcek, która podkreśliła ważną rolę Rady m.in. w inicjowaniu działań mających na celu upowszechnienie współpracy miasta ze środowiskiem osób starszych.

Głosami przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta, uniwersytetów trzeciego wieku,klubów seniora oraz miejskich jednostek organizacyjnych działających na rzecz osób starszych kolejny raz wyłoniono 10 osób, które weszły w skład Rady Seniorów Miasta Jaworzna.

Rada Seniorów jest ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta. Do zadań należeć będzie m.in. podejmowanie działań dążących do integracji środowisk osób starszych oraz zwiększenie partycypacji tych osób w życiu lokalnej społeczności Jaworzna. Członkowie Rady Seniorów będą pracować całkowicie społecznie.

Skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jaworzna:

  • Bogusz Sylwestra,
  • Dachowska Janina,
  • Janicka Krystyna,
  • Kania Halina,
  • Lichtańska Ewa,
  • Orzechowska Zofia,
  • Pluta Janusz,
  • Polańska Wiesława,
  • Szynalik Elżbieta,
  • Talarczyk Renata.

Comments are closed.