Bezpieczeństwo, Z miasta|

W niedzielę, 3 października 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie nowego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Zakup samochodu zrealizowany był w ramach działań prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna – “Plan realizacji zadań w zakresie doposażenia i wymiany samochodów pożarniczych oraz modernizacji obiektów w jednostkach Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Jaworzna na lata 2015 – 2021” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz MSWiA. Przez sześć lat trwania programu jaworznickie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały wsparcie w kwocie ponad 6,4 mln złotych.

W przekazaniu nowego samochodu strażackiego, GBA 4,/27/40 RENAULT D-16, udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz ze swoim Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Straży Pożarnej oraz mieszkańcy Jaworzna.

Zakup nowego samochodu pożarniczego możliwy był dzięki dotacji Gminy (350 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (105 tys. zł), NFOŚiGW (225 tys. zł), WFOŚiGW (70 tys. zł) oraz środków z MSWiA (160 tys. zł).

Niedzielne spotkanie to również okazja do świętowania 115 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach.

Podczas uroczystości, Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Śląskiego z okazji 115 lecia OSP Ciężkowice w Jaworznie, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Maria Materla odznaczyła sztandar jednostki.

Wsparcie dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne w Jaworznie to jedne z najprężniej działających organizacji. Swoimi działaniami skupiają dzieci i młodzież, organizując liczne wyjazdy, półkolonie czy zajęcia. Ponadto integrują lokalną społeczność podczas zbiórek, festynów i miejskich wydarzeń sportowo – kulturalnych. A co najważniejsze niosą pomoc mieszkańcom Jaworzna m.in. biorąc udział w akcjach razem z Państwową Strażą Pożarną.

Przez ostatnie lata przy wsparciu Gminy Miasta Jaworzna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udało się wyremontować jaworznickie strażnice, doposażyć w odpowiedni sprzęt i przeznaczyć środki na szkolenia młodych adeptów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Środki zabezpieczone w ostatnich latach przez Prezydenta Miasta na realizację programu wspierania OSP – blisko 4 mln złotych – były w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie wymieniano sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze. Ponad 600 tys. pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, blisko 600 tys. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto 240 tys. na działania OSP w mieście otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz blisko 800 tys. złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Comments are closed.