Bezpieczeństwo, Z miasta|

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie otrzymali 6 nowych kompletów ubrań specjalnych. Zakup nowego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu “WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono prawie 20 tys. złotych.

Nowe ubrania są niezbędne dla strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych. Zapewnią bezpieczne i zgodne z najwyższymi standardami prowadzenie działań. Zakup nowych strojów pozwolił zwiększyć liczbę strażaków mogących realizować działania operacyjne. Wsparcie jednostki poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miasta Jaworzna oraz obszaru działania OSP Byczyna.

Program “WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie “WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Galeria zdjęć

Comments are closed.