Z miasta|

Do 30 września 2021 r. na terenie naszego kraju przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W najbliższą niedzielę, 15 sierpnia 2021 r. na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera mieszkańcy będą mogli się spisać w mobilnym punkcie, obsługiwanym przez rachmistrzów spisowych. Punkt będzie czynny w godz. 16:00 – 20:00.

Wszystkie osoby które jeszcze nie wypełniły obowiązku spisowego w ramach trwającego od kwietnia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, będą miały możliwość spisania się podczas pobytu na terenie Ośrodka. Należy pamiętać, że udział w spisie jest obowiązkiem ustawowym każdego z nas.

Uzyskane informacje statystyczne wykorzystywane są przez poszczególne ministerstwa i samorządy przy podejmowaniu decyzji i opracowywaniu strategicznych planów rozwojowych. Udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Widok GEOsfery z lotu ptaka
Mobilny punkt Narodowego Spisu Powszechnego w GEOsferze

***

Przypominamy, że spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające na stałe lub czasowo w naszym kraju, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy, a także osoby zameldowane w Polsce, które przybywają w czasie spisu zagranicą oraz osoby niemające miejsca zamieszkania.

Jak się spisać?

  • Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl.
  • Alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99.
  • Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać z przygotowanego stanowiska do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Wypełniając formularz spisowy należy pamiętać, że wskazujemy dane wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. oraz że podajemy informacje o swoim faktycznym miejscu zamieszkania (nie zameldowania). Osoba dorosła dokonująca samospisu podaje również informacje nt. swoich małoletnich dzieci. Może także podać dane nt. reszty dorosłych domowników za ich zgodą. Tym sposobem obowiązek spisowy wszystkich wspólnie zamieszkujących osób zostanie spełniony.

Respondenci, którzy skorzystają z metody samospisu internetowego mogą wziąć udział w loterii nagród organizowanej przez GUS. Formularz online wygeneruje unikatowy kod potwierdzający dokonanie samospisu, który należy zarejestrować na stronie loteria.spis.gov.pl.

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrze spisowi. Ze względu na pandemię rozpoczęli oni prace w formie wywiadów telefonicznych i do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach. Rachmistrzowie będą dzwonić tylko i wyłącznie z numeru 22 828 88 88. Jeżeli respondent nie odbierze telefonu, otrzyma powiadomienie SMS z prośbą o kontakt ze swoim rachmistrzem.

Każdy rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować:

  • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
  • poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2- weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Należy pamiętać, że jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy zgłaszać na infolinię spisową lub do Gminnego Biura Spisowego w Jaworznie – tel. (32) 61 81 543, e-mail: gbs@um.jaworzno.pl

Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.

Comments are closed.