Łukasz Kolarczyk – Zastępcą Prezydenta Jaworzna z rekomendacji Stowarzyszenia JMM

Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, 3 sierpnia 2021 r. powierzył Łukaszowi Kolarczykowi – dotychczasowemu pełnomocnikowi, pełnienie funkcji zastępcy prezydenta.

W ramach zmian w strukturze Urzędu Miejskiego, Łukasz Kolarczyk został zastępcą prezydenta i będzie odpowiedzialny m.in. za sprawy z zakresu: bezpieczeństwa mieszkańców, zamówień publicznych; promocji, kultury i sportu; współpracy społecznej i gospodarczej oraz obrotu nieruchomościami.

Zarząd Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto poparł propozycję prezydenta Pawła Silberta i jednogłośnie udzielił rekomendacji Łukaszowi Kolarczykowi na stanowisko zastępcy prezydenta miasta.

* * *
Łukasz Kolarczyk – ma 34 lata; uzyskał dyplom MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach na kierunku: Administracja, jest także absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University na kierunku: Zarządzanie.
Z samorządem związany od prawie 15. lat. Doświadczenie zdobywał m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie i w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. W 2015 roku został Naczelnikiem Biura Promocji i Informacji. Od 2018 roku łączy funkcję Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu z nowo utworzoną funkcją Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Przedsiębiorczości i Współpracy Społecznej, nadzorując również Wydział Współpracy Społecznej i Gospodarczej. W ramach tych funkcji m.in. koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, realizuje projekty społeczne i gospodarcze. Koordynuje pracami interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji i zapewnienia bezpieczeństwa dla międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i sportowych współorganizowanych w Jaworznie, np. – wyścigów kolarskich Tour de Pologne oraz Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków; uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego Jaworzno do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami promocyjnymi, kulturalnymi oraz programami gospodarczymi, prowadzenia zintegrowanej komunikacji marketingowej oraz wspierania rozwoju lokalnego biznesu (również w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2). Nadzorował proces połączenia jaworznickich artystycznych instytucji kultury, co zapewniło im możliwość dalszego funkcjonowania dramatycznie zakłóconego przez pandemię koronawirusa.

W ciągu ostatnich dwóch lat realizował program współpracy z instytucjami gospodarczymi w województwie i kraju oraz z ministerstwami – w tym nadzoruje i koordynuje projekty związane z transformacją energetyczną i tworzeniem Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Współtworzy markę Jaworzna jako miasta elektromobilności, innowacyjnych technologii oraz angażującego w partycypację mieszkańców.

Zainteresowania zawodowe skupia na funkcjonowaniu miast (w tym transformacji w kierunku „miast szczęśliwych”) oraz projektów tworzących nowoczesną przestrzeń społeczną, wielodekadowe strategie rozwoju terenów zurbanizowanych, działania zw. z promocją gospodarczą i wzmacnianiem „brandu” Jaworzna w Unii Europejskiej.

Jest autorem prac o zadaniach samorządu, kontroli zarządczej i raportach o stanie gminy. Jest także członkiem Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto oraz „NSZZ Solidarność”.

Prywatnie: żonaty; 3,5 letni syn, z którym uwielbia aktywnie odkrywać świat, w tym jaworznickie miejsca i krajobrazy. Pasjonat muzyki filmowej oraz kina psychologicznego, choć nie odmówi także seansu z interesującą sensacją. Wierny kibic wszelkich projektów i badań realizowanych przez NASA. I w każdej wolnej chwili dużo czyta – od biografii historycznych przez opowieści o tworzeniu się lokalnych społeczności po sagi o najważniejszych dynastiach świata.