Archiwum JBO|

Prezentujemy Państwu pełną listę zadań, na które można głosować w ramach JBO 2022.

Przez najbliższych kilka dni, na stronach internetowych: www.jbo.jaworzno.pl oraz www.um.jaworzno.pl publikowane będą kolejno wszystkie propozycje zadań zgłoszonych przez mieszkańców do JBO 2022, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W prezentacji każdego zadania – znajdować się będzie link, pod którym będzie można znaleźć skan złożonego wniosku, a także formularz z oceny merytorycznej z końcowymi uwagami do projektów.

Ponadto każdy mieszkaniec, który chciałby osobiście zapoznać się z wnioskami lub uzyskać dodatkowe informacje – może indywidualnie umówić się na spotkanie z pracownikiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu telefonicznie.
Przypominamy, że głosowanie na projekty JBO 2022 rusza w poniedziałek, 26 lipca i potrwa do 16 sierpnia br. Głosować można elektronicznie lub papierowo.
Wszelkie informacje są dostępne pod numerami telefonów: 32 61 81 582 oraz 32 61 81 895.

LISTA POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH WNIOSKÓW POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I PRAWNYM:

    1) „Termomodernizacja PM14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie wraz z remontem ogrodzenia oraz tarasu” – szacunkowe koszty: 500 000,00 zł. Wnioskodawca: ADAMCZYK Anna
    2) „Stop zaśmiecania miasta – butelkomat do selektywnej zbiórki butelek PET i puszek” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: BERNACKI Leszek
    3) „Poprawa infrastruktury osiedla Łubowiec – remont i budowa nowych chodników” – szacunkowe koszty: 185 000,00 zł. Wnioskodawca: CZARNY Marzena
    4) „07 zgłoś się – łapiemy wandali. Zakup sprzętu naziemnego i powietrznego oraz rowerów dla Straży Miejskiej” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: DOMAGALSKI Dawid
    5) „Bezpieczne, zdrowe i kolorowe PM27 im. Majki Jeżowskiej – termomodernizacja przedszkola” – szacunkowe koszty: 470 000,00 zł. Wnioskodawca: FLAK Renata
    6) „Parking dla samochodów osobowych u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Katowickiej i Armii Krajowej” – szacunkowe koszty: 350 000,00 zł. Wnioskodawca: GOŁAS Janusz
    7) „Równa Górka – multifunkcyjna strefa relaksu i rekreacji, spotkań rodzinnych oraz imprez plenerowych w osiedlu Skałka” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: GRĘŹLIKOWSKA Marzena
    8) „Ekogródek – park swobodnej zabawy naturalnej, przestrzeni twórczej, edukacji ekologicznej” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: GUT- KARWACKA Katarzyna
    9) „Poprawa infrastruktury drogowej ulicy M. Curie-Skłodowskiej 1,2,4” – szacunkowe koszty: 454 000,00 zł. Wnioskodawca: HABRYN Kazimiera
    10) „Jaworznicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza – zakup quada ratowniczego i sprzętu poszukiwawczego dla PSP i OSP” – szacunkowe koszty: 198 000,00 zł. Wnioskodawca: JASTRZĄB Paweł
    11) „Remont chodnika wzdłuż ulicy Wolności w Szczakowej – od ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Jagiellońskiej” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KACZMAREK Tadeusz
    12) „Plac do street workout 2.0 przy SP3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 50 000,00 zł. Wnioskodawca: KASPRZYK Bogusława
    13) „Rozbudowa strefy rekreacyjnej przy ZSP3 przy ulicy Koszarowej” – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: KOMAŃSKA Monika
    14) „Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Podłęże – ulice Ławczana, Towarowa, Piłsudskiego, Moniuszki, Kolejowa” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KONDOSZEK Teresa
    15) „Naturalny plac zabaw dla starszaków Bobrowa Górka w Ciężkowicach” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KUCHARSKI Filip
    16) „Padel w Jaworznie – budowa oświetlonego kortu przy SP15 na Pszczelniku” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KURDZIEL Piotr
    17) „Budowa placu zabaw przy PM5 na Podwalu” – szacunkowe koszty: 350 000,00 zł. Wnioskodawca: LICHTAŃSKA Katarzyna
    18) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP11 na Pieczyskach” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: MAJEWSKI Adrian
    19) „Zakup rozkładanych foteli do sal oddziału pediatrycznego szpitala w Jaworznie” – szacunkowe koszty: 14 000,00 zł. Wnioskodawca: MATYSIK Franciszek
    20) „Sportowa integracja – cykl turniejów piłkarskich” – szacunkowe koszty: 161 000,00 zł.  Wnioskodawca: MOTYKA Nikodem
    21) „Osiedle Komuna inaczej, bezpieczniej i nowocześniej – poprawa infrastruktury drogowej, chodników, oświetlenia oraz montaż progów zwalniających” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: NOWAK Bogusława
    22) „Jeszcze piękniejsze Jaworzno – nowa, bezpieczna infrastruktura w dzielnicach” – szacunkowe koszty:  1 800 000,00 zł. Wnioskodawca: PIECZARA Mirosław
    23) „Miejsce spontanicznej rekreacji – budowa mini boisk obok placu zabaw przy ulicy Sulińskiego” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PISZCZEK Małgorzata
    24) „Centrum bezpieczeństwa i rekreacji w OSP Dąbrowa Narodowa” – szacunkowe koszty: 1 600 000,00 zł. Wnioskodawca: PODGÓRSKI Jarosław
    25) „Budowa wielofunkcyjnego toru sprawnościowego w Parku Angielskim na Starej Hucie” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ROSIAK Sebastian
    26) „Remont chodnika oraz wymiana i utwardzenie nawierzchni na ulicy Szopena Boczna” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: RUSIN Adam
    27) „Boisko wielofunkcyjne przy SP6 na Podwalu” – szacunkowe koszty: 180 000,00 zł. Wnioskodawca: SACHA Mateusz
    28) „Doposażenie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ulicy Wandy na Pańskiej Górze” – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SARLEJ Waldemar
    29) „Doposażenie planowanego placu zabaw w dzielnicy Dobra” – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SŁABOŃ-KEMPKA  Agnieszka
    30) „Bezpieczne osiedla – poprawa infrastruktury drogowej osiedli Tadeusza Kościuszki, Górniczego, Podłęże, Azot” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: STANEK Maciej
    31) “Wysprzątajmy nasze miasto – plogging formą edukacji i integracji mieszkańców Jaworzna” – szacunkowe koszty: 100 000,00 zł. Wnioskodawca: STARZYCKI Przemysław
    32) „Budowa boiska do streetball’u przy SP3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł Wnioskodawca: SZWED Grzegorz
    33) „Zimowe zabawy na górce – rewitalizacja górki saneczkowej pomiędzy blokami Piłsudskiego 42, Towarowa 69,77” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: SZYWAŁA Marta
    34) „Strefa zabaw i rekreacji – budowa nowego placu zabaw na terenie PM2 na Osiedlu Stałym”– szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ŚWIERCZEWSKA-GRZECZYŃSKA Anna
    35) „Montaż nowych ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych na terenie miasta” – szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: URBANIK Aleksandra
    36) „Budowa boiska do siatkówki plażowej oraz kompleksu do street workout przy CKZiU” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: WIRSKI Przemysław
    37) „Bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią tartanową przy ulicy Moniuszki na stadionie sportowym MCKiS Azotania” – szacunkowe koszty: 1 800 000,00 zł. Wnioskodawca: WŁODARCZYK Patrycja
    38) „Budowa chodnika na ulicy Wygoda przy Centrum Chińskim w Jeleniu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: WOŹNIAK Angelika
    39) „Przebudowa parkingu przy ulicy Karola Olszewskiego” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ZALESKI Janusz Marian
    40) „Renowacja i doposażenie wielofunkcyjnego placu zabaw przy SP19 w Jeziorkach” – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ZDRADA Bernadette
    41) „Czym skorupka za młodu – zakup koszy do segregacji odpadów dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ZIĘTEK Barbara
    42) „Doposażenie placu zabaw przy PM19 w Jeleniu” – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ŻURAWIK Anna

Comments are closed.