Spisz się w dzielnicy

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkiem ustawowym każdego z nas, a niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Podstawową metodą spełnienia obowiązku spisowego jest samospis internetowy przez aplikację na stronie spis.gov.pl. Osoby nieposiadające dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, mogą skorzystać ze stałego stanowiska komputerowego do samospisu w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Dodatkowo pracownicy Gminnego Biura Spisowego chcą w ramach ułatwienia i umożliwienia mieszkańcom jak najszybszego wywiązania się z obowiązku spisowego wyjść do mieszkańców dzielnic naszego miasta. Od 21 do 25 czerwca 2021 r. uruchomiony zostanie mobilny punkt do samospisu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

– Jeleń: Dom Kultury, ul. Wiosny Ludów 1, poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. godz. 8:00-19:00
– Byczyna: Klub Niko, ul. Na stoku 14, wtorek, 22 czerwca 2021 r. godz. 8:00-19:00
– Ciężkowice, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Księdza Mroczka 51, środa, 23 czerwca 2021 r. godz. 8:00-19:00
– Szczakowa, Dom Kultury, ul. Jagiellońska 3, czwartek, 24 czerwca 2021 r. godz. 8:00-19:00
– Osiedle Stałe, Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 2, piątek, 25 czerwca 2021 r. godz. 8:00-19:00

Respondenci, którzy skorzystają z metody samospisu internetowego, w tym samospisu na stanowisku mobilnym, mogą wziąć udział w loterii nagród organizowanej przez GUS. Formularz online wygeneruje unikatowy kod potwierdzający dokonanie samospisu, który należy zarejestrować na stronie loteria.spis.gov.pl.

Przypominamy, że alternatywną metodą jest spis przez telefon pod numerem infolinii spisowej 22 279 99 99. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrze spisowi – będą dzwonić tylko i wyłącznie z numeru 22 828 88 88.