Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych

Miasto Jaworzno, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Gminą Tarnowskie, zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Kolorowe murawy galmanowe – siedlisko pełne życia”.

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody miasta Jaworzna.

Do 1 sierpnia 2021 r. czekamy na zdjęcia zrobione na jaworznickich murawach galmanowych: w rejonie Sadowej Góry, Góry Wielkanoc w Ciężkowicach lub Długoszyna.

 

Lokalizacje obszarów na mapie:

Pinezka Sadowa Góra – https://maps.app.goo.gl/jMmm3zAkZMEA6Y3ZA

Pinezka Długoszyn – https://maps.app.goo.gl/qr2tZUxhUKBfGex19

Pinezka Góra Wielkanoc – https://maps.app.goo.gl/3Rpk4mSPgaswNbQH7

Prace należy przesyłać na adres mailowy: biogalmany@us.edu.pl, w tytule podając: „Kolorowe murawy galmanowe – siedlisko pełne życia – praca konkursowa”.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie: http://www.biogalmany.us.edu.pl/aktualnosci.htm

Wśród zbiorowisk roślinnych Polski murawy galmanowe zajmują szczególną pozycję. Są one unikatowe dla naszego kraju, gdyż ich występowanie ograniczone jest do niewielkich obszarów położonych w południowej Polsce (oprócz naszego miasta, murawy galmanowe można znaleźć w okolicy Bytomia, Tarnowskich Gór, Olkusza, Chrzanowa czy Trzebini). W Jaworznie są to miejsca, gdzie już w średniowieczu odkrywkowo wydobywano rudy cynku. Te porzucone przez człowieka charakterystyczne wykroty z biegiem czasu zostały odpowiednio zagospodarowane przez naturę i przekształciły się w charakterystyczną, kolorową murawę, niezwykle bogatą w kwitnące gatunki.

W Jaworznie od 2018 r. realizowany jest projekt ochrony tych obszarów pod nazwą „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany”, dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronie: https://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/projekty_i_programy/126/biogalmany.html