Archiwum JBO|

Zakończył się nabór wniosków do 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 49 wniosków, 11 z nich zostało złożonych elektronicznie, a 38 papierowo.

9 wniosków złożonych zostało na projekty duże – do kwoty 1,8 mln zł, najwięcej – 34 wnioski to zadania mieszczące się w przedziale do 200 tys. zł. W puli zadań dotyczących modernizacji, doposażenia oraz utrzymania istniejących obiektów zgłoszonych zostało 6 propozycji.

Przed nami etap weryfikacji. Wszystkie wnioski zostały przeliczone, opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego, zaparafowane i przekazane do sprawdzenia poprawności danych.

W czerwcu spotka się zespół ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. Następnie pozytywnie zweryfikowane zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą sprawdzane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji tzn.: czy zadanie leży w kompetencjach gminy, czy jest adresowane do ogółu mieszkańców, czy wskazana lokalizacja umożliwia jego realizację, czy możliwe jest wykonanie zadania w jednym roku budżetowym, jakie są rzeczywiste szacunkowe koszty itp.

Aby wniosek został poddany pod głosowanie konieczne jest uzyskanie pozytywnej oceny zarówno formalnej, jak i merytorycznej.

Comments are closed.