Archiwum JBO|

Od najbliższego poniedziałku,10 maja rusza nabór wniosków do 9. edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do 31 maja.

Aby zgłosić zadanie, należy wypełnić wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany formularz wraz z listą poparcia należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem maila w formie zeskanowanych dokumentów) do Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, należy pamiętać, że zadania te mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter ogólnomiejski oraz przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną.

Jedna osoba może zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz.

Wniosek można złożyć od 10 do 31 maja br.:

osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

 Więcej informacji na www.jbo.jaworzno.pl

 

Wniosek wersja edytowalna

Wniosek PDF

Model JBO 2022

Ulotka informacyjna

Zarządzenie Nr PI.0050.144.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/395/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

Uchwała nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

 

Comments are closed.