Archiwum JBO|

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli zmiany do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim. Te umożliwią mieszkańcom zagłosowanie na dwa projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie w ramach JBO 2022, niezależnie od podziału puli.

Należy jednak pamiętać, że uprawniony do głosowania będzie mógł zagłosować tylko jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z listy wniosków poddanych pod głosowanie. W przypadku wielokrotnej próby głosowania lub wskazania więcej niż dwóch zadań w obrębie karty do głosowania głos będzie uznany  za nieważny.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Na jej podstawie w kwietniu br. zostanie wydane zarządzenie określające wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego. Projekt zarządzenia poznaliśmy już 18 marca br. a wraz z nim rekomendowany model JBO 2022.

 

Comments are closed.