Archiwum JBO|

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za udział i zaangażowanie w tworzeniu nowej procedury budżetu obywatelskiego. Przed nami jego 9. edycja. Po ostatnim spotkaniu konsultacyjnym do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu wpłynęło blisko 50 formularzy z uwagami do zaproponowanego modelu JBO 2022.

Państwa uwagi i spostrzeżenia były podstawą do przeanalizowania obowiązującej procedury składania wniosków i oddawania głosów. Zaakceptowaliśmy wyrażoną w ankietach prośbę o zwiększenie liczby oddawanych głosów. Umożliwi to każdemu mieszkańcowi zagłosowanie na dwa projekty z zadań poddanych pod głosowanie. 

Projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami zostanie przedłożony na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 18 marca br. zgodnie z przyjętym harmonogramem konsultacji opublikujemy projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego – czyli nowy obowiązujący model budżetu obywatelskiego dla 9. edycji JBO.

 

Comments are closed.