Archiwum JBO|

Podczas spotkania, które odbyło się 25 lutego br., zaprezentowane zostały propozycje czterech modeli. Teraz do 5 marca br. – czekamy na uwagi i spostrzeżenia do przedstawionych propozycji.

Wstępna koncepcja wariantów opracowana została na podstawie uwag i opinii zgłaszanych przez mieszkańców dla kwoty 3 mln zł.*

Pierwszy zaproponowany wariant opracowany został według dotychczasowego modelu, który przewiduje wybór zadań w dwóch przedziałach kwotowych:
do 200 tys. zł,
od 200,01 do 2,8 mln zł,
przy czym maksymalna wartość projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 2,8 mln zł, natomiast zadania nieinwestycyjnego kwoty 200 tys. zł.
Wprowadzenie takie podziału gwarantuje nam realizację minimum 2 zadań, tj. po 1 zadaniu w każdym przedziale.

Drugi wariant zakłada podział kwoty na dwie pule:
1 mln zł na zadania inwestycyjne od 200,01 tys. zł do 1 mln zł,
2 mln zł na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł.
Taki podział gwarantuje realizację min. 11 zadań.

Trzecia propozycja zakłada podział kwoty na trzy pule:
1 mln zł na zadania inwestycyjne o wartości od 500,01 tys. zł do 1 mln zł,
1 mln zł na zadania inwestycyjne o wartości od 200,01 tys. zł do 500 tys. zł,
1 mln zł na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł.
Taki podział gwarantuje realizację min. 8 zadań.

Czwarta koncepcja jest rekomendowanym modelem dla nowej edycji tj. JBO 2022 i zakłada podział kwoty na trzy pule:
1,5 mln zł na zadania inwestycyjne o wartości od 200,01 tys. zł do 1,5 mln zł,
1 mln zł na zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł,
500 tys. zł na zadania związane z modernizacją i utrzymaniem istniejących obiektów JBO (projekty do kwoty 100 tys. zł).
Taki podział gwarantuje realizację min. 11 zadań.

Wnioskodawca nadal będzie mógł złożyć wyłącznie jeden wniosek, a każdemu uprawnionemu mieszkańcowi będzie przysługiwał jeden głos. Składanie wniosków nadal odbywać się będzie osobiście, mailowo i drogą pocztową. Do oceny formalnej wniosków powołany zostanie jeden zespół ds. budżetu obywatelskiego, bez udziału wnioskodawców i partnerów projektu.

* Kwota 3 mln zł jest minimalna propozycją stanowiącą 0,5% wydatków gminy prognozowanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r. i może ulec zmianie.

 

Uwagi do przedstawionych wariantów, a także własne propozycje, można składać na formularzach w terminie do 5 marca 2021 r.:
– na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
– pozostawić w urnie przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33
lub w punkcie informacyjnym,
– przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.

18 marca 2021 r. na stronie www.jbo.jaworzno.pl opublikowana zostanie ostateczna wersja Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego.

– Formularz: edytowalny, .pdf

Proponowane warianty JBO 2022
Prezentacja ze spotkania 25.02.2021 r.

Comments are closed.