Uncategorised|

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

 

GŁOSOWANIE 26.07.2021- 16.08.2021

UWAGA! Można głosować tylko jeden raz wskazując maksymalnie 2 zadania z listy (proszę wybrać z listy dwa zadania zaznaczając właściwe kratki).

KARTA DO GŁOSOWANIA – do pobrania

Link do głosowania elektronicznego

Wykaz zadań w 9. edycji JBO (scany wniosków)

Wykaz punktów z urnami, do których można wrzucić kartę:

1) Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,
2) MDK Osiedle Stałe, Inwalidów Wojennych 2,
3) Klub Niko, ul. Na stoku 10,
4) Dom Kultury “Archetti”, ul. Wiosny Ludów 1,
5) Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3.

 

OCENA MERYTORYCZNA

Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków pod względem merytorycznym

 

Wykaz negatywnie zaopiniowanych wniosków pod względem merytorycznym:

1) „Spłata zadłużenia miasta w kwocie 200 000 złotych”. Wnioskodawca: GĄSIOR Tomasz
2) „Lodówki społeczne”. Wnioskodawca: HUBER Rafał
3) „Łąka kwietna wzdłuż pasa drogowego w dzielnicy Podłęże – Aleja Marszałka Piłsudskiego, dzięki czemu przydrożny trawnik zamieni się w kolorowy kobierzec, co poprawi estetykę dzielnicy oraz ograniczy działanie smogu”. Wnioskodawca: LACH Weronika
4) „Dwujęzyczne Bajtle – czyli angielski w przedszkolu na co dzień”. Wnioskodawca: MUSIAŁ Katarzyna
5) „Parking na os. Skałka”. Wnioskodawca: PYCIA Anna
6) „Bezpieczne Miasto – Monitoring przestrzeni publicznej”. Wnioskodawca: PYCIA Sebastian
7) „Uliczne kosze do segregacji odpadów – segregacja śmieci na ulicach Jaworzna”. Wnioskodawca: ZAPART Marcin

 

OCENA FORMALNA 

Zarządzenie Nr PI.0050.217.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

Lista wniosków pozytywnie zaopiniowanych pod względem formalnym

 

NABÓR PROPOZYCJI ZADAŃ 10.05.2021 – 31.05.2021

Wniosek wersja edytowalna

Wniosek PDF

Model JBO 2022

Ulotka informacyjna

Wniosek z propozycją zadania można złożyć:
osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów.

 

HARMONOGRAM JBO 2022

Ogłoszenie konsultacji społecznych, akcja informacyjno-edukacyjna — > kwiecień – maj 2021
Nabór propozycji zadań — > 10.05.2021 – 31.05.2021
Weryfikacja wniosków — > czerwiec – lipiec 2021
Głosowanie — > 26.07.2021 – 16.08.2021
Ogłoszenie wyników — > wrzesień – październik 2021

 

PROCEDURA JBO 2022

Model JBO 2022

Zarządzenie Nr PI.0050.144.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Załącznik nr 1 – wzór wniosku
Załącznik nr 2 – wzór karty do głosowania

Uchwała nr XXX/395/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

Uchwała nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

 

Rekomendowany model JBO 2022

Rekomendowany model JBO 2022

Projekt Zarządzenia PM

Projekt wniosku

Projekt karty do głosowania

 

Spotkanie on-line – JBO 2022 – 25 lutego 2021 r.

Formularz zgłaszania uwag: edytowalny.pdf – termin zgłaszania uwag do 5.03.2021 r.

Proponowane warianty JBO 2022

Prezentacja ze spotkania 25.02.2021 r.

 

Spotkanie on-line – JBO 2022 – 11 lutego 2021 r.

Prezentacja

Formularz zgłaszania uwag do nowej edycji JBO – termin zgłaszania uwag do 19.02.2021 r.

 

HARMONOGRAM PRAC NAD JBO 2022

11 luty 2021 r. (czwartek), godz. 16:00,

Spotkanie on-line Podsumowanie VIII edycji JBO – Rozpoczęcie dyskusji o JBO 2022

19 luty 2021 r. (piątek)

Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury

25 luty 2021 r. (czwartek), godz. 16:00,

Spotkanie on-line Podsumowanie uwag – Prezentacja propozycji modelu JBO 2022

5 marca 2021 r. (piątek)

Termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2022

Do 18 marca 2021 r.

publikacja na www.jbo.jaworzno.pl ostatecznej wersji Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego

 

 

 

Comments are closed.