SELF-BODY-BOOK – warsztaty dla młodzieży i dorosłych

SELF-BODY-BOOK – warsztaty dla młodzieży

Co trzeba wiedzieć o komunikacji pozawerbalnej, by budować dobre relacje z innymi.
Zapraszamy na warsztaty z zakresu mowy ciała, których celem jest poznanie znaczenia i zdobycie umiejętności świadomego korzystania z komunikacji niewerbalnej w porozumiewaniu się z innymi oraz budowanie pozytywnego obrazu siebie, a także zwiększenie poczucia własnej wartości.
Pierwsze z czterech spotkań, organizowanych pod nazwą SELF-BODY-BOOK, odbędzie się 21 września w godz. 13.00-14.30, pod hasłem: „Mowa ciała jako sposób wyrażania siebie”. Wśród poruszonych zagadnień pojawią się m.in.: znaczenie mowy ciała w porozumiewaniu się z innymi, rodzaje komunikatów niewerbalnych i ich rola podczas budowania relacji oraz kreowania własnego „body language”.

Tematem wiodącym drugich warsztatów dla młodzieży z cyklu SELF-BODY-BOOK, będzie wyrażanie siebie poprzez mowę ciała. Podczas zajęć, zorganizowanych 25 września w godz. 13.00-14.30, kolejna grupa odbiorców będzie mogła poznać znaczenie mowy niewerbalnej w kontaktach z innymi, rodzaje komunikatów oraz ich rolę w procesie tworzenia własnego „body language”.
28 września, w godz. 13.00-14.30, odbędą się trzecie warsztaty z cyklu SELF-BODY-BOOK. Tym razem skierowane do osób dorosłych. Podczas spotkania, zatytułowanego: „Mowa ciała, proksemika przestrzeni, mikroekspresje”, omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:
mowa ciała i jej wpływ na skuteczność komunikacji
rodzaje komunikatów niewerbalnych i ich znaczenie dla budowania relacji
zarządzanie mową ciała
kreowanie własnego „body language”

Zajęcia 2 października br., trwające od godz. 13.00 do 14.30, poświęcone zostaną jednej z najtrudniejszych relacji dla każdego z nas, którą tworzymy z wewnętrznym krytykiem lub mistrzem. Spotkanie kierowane będzie do osób dorosłych.

Zajęcia w cyklu – zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych – poprowadzi Magdalena Dziedziak-Wawro, psycholog, coach, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Pasjonatka psychologii pozytywnej, propagatorka arystotelesowskiej myśli, że szczęście zależy od nas samych. Na co dzień psycholog szkolny, wykładowczyni akademicki Uniwersytetu SWPS w Katowicach.

Wydarzenie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Performatywna książka. Performatywna Biblioteka. Edycja 2” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.