Archiwum JBO|

Poniżej prezentacja kolejnych 6 zadań, będą to:

13. „Strefa aktywności rodzinnej Równa Górka” (m.in wyrównanie terenu, wykonanie siłowni zewnętrznej i strefy odpoczynku) Wnioskodawca: Edward Michalik

14.„Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego przy ul. Wygoda w Jeleniu w sąsiedztwie Domu Kultury i SP 22” Wnioskodawca: Nikodem Motyka

15. „Zielony Zakątek na Leopoldzie – strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych w pobliżu bloku przy ul. Grunwaldzkiej 206” Wnioskodawca: Marcin Mróz

16. „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” Wnioskodawca: Mirosław Pieczara

17. „Remont istniejących chodników i skweru przy Kaplicy w Długoszynie, wraz z uporządkowaniem zieleni” –  Wnioskodawca: Grzegorz Piętak

18. „COMBO BOX PRO – budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego w parku angielskim na Starej Hucie” Wnioskodawca: Sebastian Rosiak

W tej samej kolejności numerycznej opublikowane zostaną zadania na karcie do głosowania, która udostępniona zostanie w dniu rozpoczęcia głosowania czyli 14 września br.

***

 

13. „Strefa aktywności rodzinnej Równa Górka” (m.in wyrównanie terenu, wykonanie siłowni zewnętrznej i strefy odpoczynku) – szacunkowe koszty: 200 00,00 zł. Wnioskodawca: Edward Michalik

Strefa Aktywności Rodzinnej – Równa Górka będzie miejscem dostępnym dla każdego mieszkańca miasta, w którym w bezpieczny i aktywny sposób będzie można spędzić czas.

Zakres zadania obejmować będzie:
– Wyrównanie i utwardzenie terenu przy krzyżu o powierzchni około 1125m2 wraz z nawiezieniem wierzchniej warstwy urodzajnej ziemi i wysianiem trawy.
– Wykonanie strefy aktywności fizycznej – siłowni pod chmurką około 2 urządzeń podwójnych.
– Wykonanie strefy rodzinnego wypoczynku – altana + grillowisko wraz ze stołami i ławami.
– Wyposażenie terenu w elementy małej architektury tj.: kosze na śmieci i pise odchody, tablicę pamiątkową, tablice edukacyjnej
– Czyszczenie skał za krzyżem
– W miarę możliwości wykonanie oczka wodnego lub studni abisyńskiej
– Wykonanie nasadzeń zieleni

Autor projektu chce, by w Strefie Aktywności Rodzinnej – Równa Górka, miejscu przyjaznym rodzinom z dziećmi, umożliwić organizowanie cyklicznych imprez.
Pragnie zwrócić jeszcze uwagę na dogodne położenie terenu, gdzie w niewielkiej odległości od centrum miasta mieszkańcy Jaworzna będą mogli na łonie natury oddać się aktywności społeczno-artystycznej oraz sportowej, jak również będą mieli przygotowane bezpieczne miejsce wypoczynku wraz z zadaszonym grillowiskiem.

14.„Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego przy ul. Wygoda w Jeleniu w sąsiedztwie Domu Kultury i SP 22” – szacunkowe koszty: 2 600 000,00 zł. Wnioskodawca: Nikodem Motyka

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 100x160m wraz z wykonaniem oświetlenia.

W ramach zadania powstanie zaplecze (szatnie, sanitariaty, magazyn na sprzęt sportowy). Zostanie wykonany monitoring, który będzie służył do zabezpieczenia obiektu, ale również do analizy trenerskich meczów. Aby obiekt był w pełni wykorzystywany zakupiony zostanie sprzęt do bieżącego utrzymania, który będzie wykorzystywany przez cały rok. W ramach zadania dla dzieci i młodzieży zakupione zostanie mobilne miasteczko ruchu drogowego dzięki któremu będzie można organizować egzaminy na kartę rowerową oraz pikniki bezpieczeństwa ruchu drogowego dla najmłodszych.
Boisko zostanie przygotowane pod montaż hali pneumatycznej, która ma szansę powstać w kolejnych latach.

Postanie nowego boiska w tej części miasta zapewni komfortowe warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży. Boisko będzie wykorzystywane przez mieszkańców miasta a w godzinach rannych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Jaworzna i okolic. Miasteczko ruchu drogowego sprawi, że dzieci i młodzież będą poznawać zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Poprawi się zagospodarowanie tego terenu. Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie czasu wolnego.

15. „Zielony Zakątek na Leopoldzie – strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych w pobliżu bloku przy ul. Grunwaldzkiej 206” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Marcin Mróz

Projekt ma celu uporządkowanie i oczyszczenie terenu należącego do dzielnicy Leopold i stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli odpocząć od zgiełku ulicy na ławkach w cieniu drzew, lub oddać się sportowi na „siłowni pod chmurką”. Dzieci również będą miały przestrzeń dla siebie w postaci kameralnego placu zabaw wpisanego stylistycznie w zielony, parkowy charakter działki.

Projekt przywraca to miejsce mieszkańcom po ok 25 latach. To właśnie w tym miejscu kiedyś mieścił się plac zabaw, na którym bawiły się dzieci , a dorośli odpoczywali na ławkach. Realizacja projektu niesie za sobą również korzyści wizualne i estetyczne.

W zakresie autor przewiduje:
1. oczyszczenie działki z zalegających śmieci i przygotowanie gruntu pod stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym wycięcie dziko rosnącej roślinności z zachowaniem obecnego drzewostanu (bez wycinki drzew),
2. montaż urządzeń sportowych do ćwiczeń dla dorosłych (siłownia pod chmurką),
3. budowa kameralnego placu zabaw dla dzieci,
4. montaż dodatkowych elementów infrastruktury takich jak: ławki, oświetlenie, ogrodzenie placu zabaw, monitoring.

16. „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” – szacunkowe koszty: 2 390 200,00 zł. Wnioskodawca: Mirosław Pieczara

Inicjatywa ma na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej z której na co dzień korzystają mieszkańcy Jaworzna. Tym razem będą to nowe miejsca parkingowe, nowe chodniki, oświetlenie uliczne.

W mieście są jeszcze ulice, gdzie wciąż nie ma chodników i są to główne ciągi komunikacyjne w dzielnicach. Problemem jest również brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych. Skarżą się nie tylko kierowcy, ale i niezmotoryzowani mieszkańcy Jaworznickich osiedli. Wszystko przez to, że kierowcy, którzy nie znajdą miejsca w centrum, często parkują na osiedlowych uliczkach.

Poprawa infrastruktury drogowej w osiedlach zdecydowanie wpłynie na komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców Jaworzna a także na estetykę otoczenia. Infrastruktura drogowa jest istotną wizytówką miasta.

Zaproponowany przez autora zakres obejmować będzie osiedla:
Cezarówka Dolna – chodnik od studni do ul. Letniej i w kierunku ul. Krakowskiej
Ciężkowice – chodnik od ul. Śniadeckich, chodnik przy ul. Ks. Mroczka od apteki do ul. Jodłowej, chodnik przy ul. Grabańka w kierunku ul. Zdrojowej, parking przy ul. Wyzwolenia, oświetlenie przy ul. Żeńców
Dobra – oświetlenie przy ul. Jaworowej
Szczakowa – wykonanie chodnika przy szkole specjalnej
Długoszyn – parking + droga dojazdowa przy ul. Chropaczówka, chodnik przy ul. Dąbrowskiego (tj.: przy kamiennym kręgu)
Os. Stałe – parking przy ul. Jaśminowej
Podłęże – parking przy ul. Towarowej, Al. Marsz. J. Piłsudskiego (plac zabaw): parking, chodnik od przejścia dla pieszych, oświetlenie
Centrum ul. Matejki – parking przy ul. Matejki (przy cukierni), parking przy ul. Rzemieślniczej oraz parking przy ul. K. Szymanowskiego
Skałka – parking przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej oraz parking przy ul. Dmosa
Os. Górka, Sobieski – oświetlenie przy ul. Sulińskiego
Pszczelnik – oświetlenie placu zabaw przy ul. Schattanka
Jeleń – stanowiska postojowe przy ul. Wygoda, nowy chodnik przy ul. Wiosny Ludów (od ul. Banasika do byłej hali sportowej), oświetlenie przy ul. Kosów i ul. Bagno

17. „Remont istniejących chodników i skweru przy Kaplicy w Długoszynie, wraz z uporządkowaniem zieleni” – szacunkowe koszty: 195 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Piętak

Zaproponowany przez autora zakres projektu obejmuje wymianę nawierzchni istniejących chodników wraz z krawężnikami i skweru przy kaplicy w Długoszynie (z nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej).

Remont znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak i pieszego. Inicjatywa zwiększy komfort życia obecnych i potencjalnych mieszkańców Długoszyna.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w ramach JBO w 2019 roku tj. modernizacji ul. Chropaczówka.

Szacunkowy koszt zadania 195 tys. zł

18. „COMBO BOX PRO – budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego w parku angielskim na Starej Hucie” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Sebastian Rosiak

COMBO BOX PRO – to kompleksowy projekt sportowo rekreacyjny, którego celem jest budowa stacjonarnego parku sprawnościowego, w postaci klatki. Jest ona wielofunkcyjnym urządzeniem do nauki i doskonalenia technik pokonywania najczęściej spotykanych przeszkód na biegach typu OCR (Runmageddon, Ninja Warrior). Zawiera w sobie zestaw 21 przeszkód podzielonych na 6 torów, od prostych, spotykanych na trasach dla początkujących do bardzo zaawansowanych konstrukcji. Konstrukcja jak i dopasowanie przeszkód jest tak dobrana by można było ćwiczyć na niej technikę i wzmacniać mięśnie górne, obręczy barków, ramion, siły chwytu jak i mięśni głębokich brzucha i pleców. Konstrukcja pozwoli osobom aktywnym nie tylko w biegach przeszkodowych ale i zaczynającym przygodę z treningami, utrzymać sprawność fizyczną i ćwiczyć tężyznę. 

Projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom Jaworzna korzystania z kompleksowej oferty sportowo-rekreacyjnej parku sprawnościowego. Mimo funkcjonowania na terenie miasta wielu siłowni plenerowych brakuje kompleksowej oferty pozwalającej uskuteczniać aktywny tryb życia i bardzo modne ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, kształtowaniem siły uchwytu. Brakuje toru przeszkodowego pozwalającego trenować ale i organizować różnego rodzaju zajęcia grupowe w przestrzeni miejskiej. Budowa stacjonarnej konstrukcji da możliwości organizacji treningów sportowych mających na celu poprawę sprawności fizycznej, kształtowanie sylwetki, schudnięcie, budową tężyzny fizycznej.

 

Comments are closed.