Archiwum JBO|

Zakończono etap weryfikacji merytorycznej wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.  28 propozycji przeszło pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i wkrótce poddanych zostanie pod głosowanie mieszkańców.

Przypomnijmy, że do 8 edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków. Jak informowaliśmy, po posiedzeniu zespołu ds. budżetu obywatelskiego, 28 wniosków przeszło pozytywnie proces weryfikacji formalnej, natomiast 2 uzyskały ocenę negatywną.

Zatem do weryfikacji merytorycznej przekazanych zostało 28 wniosków i wszystkie zostały pozytywnie ocenione.

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wniosków, pozytywnie zaopiniowanych zarówno pod względem merytorycznym
i prawnym, a także z listą wniosków odrzuconych. Przypominamy, że głosowanie na zadania, które mają szansę na realizację w 2021 r. rozpocznie się 14 września i potrwa do 30 września br. Więcej informacji wkrótce.

 

LISTA POZYTYWNIE ZAOPINIOWANYCH WNIOSKÓW POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM I PRAWNYM:

1) „Bezpieczne ulice dla mieszkańców – progi zwalniające w dzielnicach Jaworzna” – szacunkowe koszty: 75 000,00 zł. Wnioskodawca: Leszek Bernacki.

2) „Wystawy 2021 – debiuty w galerii fotografii Pusta C.D.” – szacunkowe koszty: 20 000,00 zł. Wnioskodawca: Jakub Byrczek.

3) „Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej u Króla Kazimierza przy SP 21 w Jeleniu – reaktywacja”  – szacunkowe koszty: 1 000 000,00 zł. Wnioskodawca: Łukasz Dubiel.

4) „Bąbelkowy zakątek Podwala – doposażenie placu zabaw i rekonstrukcja siłowni plenerowej przy ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Natalia Górska.

5) „Rozwój czytelnictwa w mieście – zakup zbiorów do sieci bibliotek miejskich” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Krystyna Janicka.

6) „Sportowa Ósemka – uzupełnienie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy SP 8 w Dąbrowie Narodowej” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Mariusz Kowalski.

7) „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” – szacunkowe koszty: 205 000,00 zł. Wnioskodawca: Filip Kucharski.

8) „Budowa zewnętrznego oraz oświetlonego kortu do gry w Padla w pobliżu ZSO przy ul. Towarowej” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Piotr Kurdziel.

9) „Strefa zabawy i rekreacji od juniora do seniora przy ROD GÓRNIK w Szczakowej”– szacunkowe koszty: 118 000,00 zł. Wnioskodawca: Danuta Lach.

10)  „Doposażenie placu zabaw TĘCZOWY RAJ przy PM 21 w Jeleniu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Marlena Latko.

11)  „Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów” – szacunkowe koszty: 98 400,00 zł. Wnioskodawca: Kamil Łach.

12)  „Strefa aktywności rodzinnej Równa Górka” (m.in wyrównanie terenu, wykonanie siłowni zewnętrznej i strefy odpoczynku) – szacunkowe koszty: 200 00,00 zł. Wnioskodawca: Edward Michalik.

13)  „Centrum Bezpieczeństwa i Rekreacji przy OSP Dąbrowa Narodowa” (m.in. wykonanie placu manewrowego oraz miasteczka komunikacyjnego) – szacunkowe koszty: 750 000,00 zł. Wnioskodawca: Paweł Jastrząb.

14) „Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego przy ul. Wygoda w Jeleniu w sąsiedztwie Domu Kultury i SP 22” – szacunkowe koszty: 2 600 000,00 zł. Wnioskodawca: Nikodem Motyka.

15) „Zielony Zakątek na Leopoldzie – strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych w pobliżu bloku przy ul. Grunwaldzikiej 206” – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: Marcin Mróz.

16) „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” – szacunkowe koszty: 2 390 200,00 zł. Wnioskodawca: Mirosław Pieczara.

17) „Remont istniejących chodników i skweru przy Kaplicy w Długoszynie, wraz z uporządkowaniem zieleni” – szacunkowe koszty: 195 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Piętak.

18) „COMBO BOX PRO – budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego w parku angielskim na Starej Hucie” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Sebastian Rosiak.

19)  „Boisko wielofunkcyjne przy SP 6 na Podwalu” – szacunkowe koszty: 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Mateusz Sacha.

20) „Uzupełnienie planowanego placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy na Pańskiej Górze” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Waldemar Sarlej.

21) „Strefa sportu przy II LO – boisko do piłki nożnej oraz siatkówki, kort tenisowy, bieżnia, skocznia, rzutnia” – szacunkowe koszty: 1 300 000,00 zł. Wnioskodawca: Tomasz Sędor.

22) „Budowa nowego placu zabaw przy PM 2 na Osiedlu Stałym” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Anna Świerczewska-Grzeczyńska.

23) „Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42, 44, Towarowa 69, 77 na Podłężu” – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Szywała.

24) „Plac Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 50 000,00 zł. Wnioskodawca: Grzegorz Szwed.

25) „Rozbudowa stref przedszkolaka, dydaktycznej i sportowej przy ZSP 3 w Szczakowej” – szacunkowe koszty: 120 000,00 zł. Wnioskodawca: Bernadeta Twardak.

26) „Jaworznicka bieżnia lekkoatletyczna przy SP 3 w Niedzieliskach” – szacunkowe koszty: 380 000,00 zł. Wnioskodawca: Przemysław Wirski.

27) „Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie” – szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: Angelika Woźniak.

28) „Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych kotów w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji, profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych” – szacunkowe koszty: 60 000,00 zł. Wnioskodawca: Marta Wrońska.

 LISTA WNIOSKÓW ODRZUCONYCH:

Z powodu niespełnienia wymagań formalnych
1. „Łąka kwietna wzdłuż pasa drogowego w dzielnicy Podłęże – aleja M. Piłsudskiego”. Wnioskodawca: Weronika Lach – zgodnie z rozdz. II ust. 7 uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie Nr VI72/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna, wniosek musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców.

2. „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Velostradzie na osiedlu Jan Kanty w Jaworznie”. Wnioskodawca: Agnieszka Widacha – zgodnie z rozdz. II ust. 7 uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie
Nr VI72/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna, wniosek musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców.

Comments are closed.