Archiwum JBO|

W związku z pojawiającymi się na portalu społecznościowym Facebook nieprawdziwymi doniesieniami w sprawie “Placu zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy” informujemy, że gmina nie odstąpiła od realizacji przedmiotowego zadania!!!

Zadanie, którego realizacja miała zakończyć się w 2019 roku, została przesunięta na bieżący rok budżetowy tj. 2020 z uwagi na kwestie proceduralne.

Geneza dotycząca zadania jest następująca:

Budowa placu zabaw na Wandy oprócz swoich zwolenników, którzy oddali na ten projekt swój głos, ma niestety również przeciwników. Wykonany w 2019 r. projekt placu został OPROTESTOWANY przez jednego z mieszkańców tego osiedla, co powstrzymało wydanie decyzji pozwalającej na wykonanie robót.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, czyli realizator zadania w porozumieniu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury przeprojektował plac zabaw tak, by zadanie skutecznie zrealizować.

Po pokonaniu tej przeszkody podjęto działania mające na celu wyłonienie wykonawcy robót.

W ubiegłym roku (czyli terminowo), zgodnie z obowiązującymi nas przepisami Prawa Zamówień Publicznych, ogłoszone zostały dwa postępowania przetargowe, które miały wyłonić wykonawcę robót.

W pierwszym przetargu-złożone zostały dwie oferty, które znacząco przewyższyły zabezpieczone na ten cel środki (każdy obszar dysponował kwotą 85 tys. zł, a zgodnie z zasadami JBO nie ma przewidzianej dodatkowej puli środków na dofinansowanie zadań). Do drugiego natomiast przetargu nie przystąpiła żadna firma.

Z powodów podanych wyżej nie udało się w 2019 r. wyłonić wykonawcy przedmiotowego placu zabaw. To nie oznacza, że gmina odstąpiła od jego wykonania. Mimo że BO jest zadaniem rocznym, staramy się z uzyskanych oszczędności na innych zadaniach gminnych przywracać kwoty niezrealizowanych zadań. Odtworzyliśmy już 2 zadania. Pozostaje jeszcze 6 w tym Plac zabaw przy ul. Wandy. Liczymy, że pieniądze uda się na cel pozyskać.

Nikt nie podjął decyzji, że plac nie będzie realizowany! Nie podpisujemy się pod nieprawdziwymi informacjami podawanymi w komentarzach przez jednego z mieszkańców.

Przez sześć edycji JBO (obecnie trwa realizacja siódmej) zrealizowanych zostało blisko 150 zadań w tym ponad 120 inwestycji.

W obszarze 15 Pańska Góra, Skałka na chwilę obecną zrealizowanych zostało łącznie 5 zadań:
– osiedlowy turniej gier komputerowych FIFA 2015
– strefa sportowo-rekreacyjna Skałka (plac zabaw) – 2016 r.
– strefa sportowo-rekreacyjna Skałka (siłownia zewnętrzna, oświetlenie i monitoring) – 2017 r.
– cykl wycieczek dla dzieci z obszaru – 2017 r.
– budowa boiska sportowego – 2018/2019 r. – jest to przykład realizacji przesuniętej na kolejny rok budżetowy, która ostatecznie została wykonana.

Pozostał do realizacji Plac zabaw na Wandy, na którym również i nam bardzo zależy.

W sprawach bieżących pozostajemy w stałym kontakcie z wnioskodawcami przedmiotowego zadania. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 61 81 582.

 

 

Fot. Inwestycje zrealizowane w Obszarze nr 15 Pańska Góra, Skałka


 

 

 

Comments are closed.