Archiwum JBO|

23 czerwca br. weszło w życie zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2021, harmonogramu konsultacji oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną wersją zarządzenia:

Zarządzenie Nr PI.0050.203.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 czerwca 2020 r.
Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr PI.0050.203.2020 – wniosek z propozycją zadania publicznego do realizacji w ramach JBO na 2021
Zał. Nr 2 do zarządzenia Nr PI.0050.203.2020 – karta do głosowania

 

Comments are closed.