Porównujemy PSZOK-i

Niedawno na łamach lokalnych mediów przewinął się temat funkcjonowania jaworznickiego PSZOKu. Postanowiliśmy więc porównać „ofertę” jaworznicką z dwoma innymi punktami-zestawienie pokazuje poniższa tabela. Dodajmy, że w Jaworznie od nowego roku cena za śmieci segregowane wyniesie 22 zł od osoby, a w przypadku braku segregacji 44 zł od osoby. W Chrzanowie opłata za śmieci segregowane wyniesie 23 zł od osoby i 46 zł od osoby za niesegregowane. Mieszkańcy Krzeszowic za odpady niesegregowane będą płacić 50 zł od osoby, a za segregowane – o połowę mniej, czyli 25 zł od osoby. 

 

Przypominamy, iż PSZOK w Jaworznie- prowadzony przez MZNK – mieści się przy ul. Górnośląskiej 39 i jest czynny przez 6 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00, a w soboty od 8:00 do 14:00.

 

To, co „wyróżnia ofertę” jaworznickiego PSZOK-u to brak limitów na odpady, co oznacza że mieszkańcy mogą oddać do punktu nieograniczoną ilość odpadów np. biodegradowalnych, na które PSZOK-i z Krzeszowic i powiatu chrzanowskiego już nakładają limity. PSZOK w Jaworznie przyjmuje również większe ilości gruzu niż podają limity, ale za dopłatą. Natomiast ograniczenia tonażowe w naszym mieście są na osobę, a w pobliskich, uwzględnionych w tabeli obiektach – na gospodarstwo domowe.