Śmieci – za co naprawdę płacimy?

Temat odbioru odpadów, szczególnie biodegradowalnych, jest ostatnio bardzo gorący. Mieszkańcy twierdzą, że płacą za wywóz, ale czy faktycznie tak jest? Okazuje się, że jednak nie… 

Pod jednym z naszych wpisów na Facebooku dotyczącym odbioru odpadów bio pojawiły się komentarze, że Mieszkańcy płacą 22 zł od osoby (w przypadku deklaracji segregowania odpadów) za wywóz, więc oczekują że Gmina odbierze wszystkie odpady zielone i oburzającym dla nich jest, że sugeruje się im wywóz nadmiaru do PSZOK-u.

 

Sprawdziliśmy na co rzeczywiście są wydawane nasze pieniądze, które płacimy „za śmieci”. Trzeba uświadomić sobie, że opłaty nie są przeznaczone tylko na wywóz.

 

Według. ustawy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musza być pokryte następujące koszty:
– odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
– tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
– obsługi administracyjnej tego systemu;
– edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

 

Jak widać, wywóz to tylko jedna ze składowych całego systemu, który jest finansowany w ramach opłaty.

 

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zapowiedział, że do końca tego roku Rada Miejska w Jaworznie otrzyma projekt uchwały wprowadzającej ulgę w opłacie za śmieci dla osób, które kompostują bioodpady. Ulga może obowiązywać już od przyszłego roku.