Archiwum JBO|

Zakończyła się ocena wniosków w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. 33 przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i wkrótce poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

Poniżej publikujemy wykaz wszystkich wniosków wraz z ich końcową oceną. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu obywatelskiego, wnioskodawcy, którego wniosek został odrzucony, przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Prezydenta Miasta w terminie 7 dni (od dnia podania do publicznej wiadomości listy wniosków).

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne, na którym zaprezentowane zostaną projekty zakwalifikowane do głosowania. Prelegentami będą pomysłodawcy wniosków tegorocznej edycji JBO.  Spotkanie odbędzie się 24 lipca br. o godzinie 17.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego.

Głosowanie na zadania, które mają szansę realizacji w 2020 r. rozpocznie się 29 lipca i potrwa do 19 sierpnia.

Karty do głosowania dostępne będą w wersji „papierowej” (w 12 punktach konsultacyjnych) oraz „do pobrania” na stronie www.jbo.jaworzno.pl od 29 lipca. Można wybrać także głosowanie za pośrednictwem panelu do głosowania umieszczonego na www.jbo.jaworzno.pl. Ważne, aby zdecydować się na jedną formę oddania głosów. W przeciwnym razie głosowanie będzie nieważne.
Każdy mieszkaniec ma tylko 1 głos.

Wykaz wniosków JBO 2020 ocenionych pozytywnie.

Wykaz wniosków JBO 2020 ocenionych negatywnie.

Comments are closed.