Archiwum JBO|

Do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wpłynęły 44 wnioski – 9 drogą elektroniczną i 35 w formie papierowej. Pomysły, które zgłosili Jaworznianie są rozmaite i dotyczą różnych obszarów działalności miasta.

Przed nami etap weryfikacji. Początkiem czerwca spotka się zespół ds. budżetu obywatelskiego, który oceni wnioski pod kątem formalnym. Następnie pozytywnie zweryfikowane zostaną przekazane do oceny merytorycznej, czyli będą oceniane przez wydziały urzędu i jednostki miejskie, pod kątem faktycznych możliwości ich realizacji.

Poniżej publikujemy wykaz pomysłów, które zostały złożone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego:

1. Biśta Jadwiga, Grażyna Nowak “Doposażenie siłowni pod chmurką oraz strefy relaksu dla dzieci i dorosłych na Warpiu”

2. Bryła Janusz “Zagospodarowanie terenu przy boisku do gry w siatkówkę na kompleksie sportowo-rekreacyjnym”

3. Byrczek Jakub, Kornaś Wiktor “Galeria Fotografii PUSTA cd. – cykl wernisaży autorskich fotograficznych dla mieszkańców Jaworzna”

4. Czarny Marzena “Doposażenie obiektów JBO – oświetlenie skweru przy ul. Górników z Danuty”

5. Dubiel Gabriela, Racułt Paulina “Rozbudowa istniejącego JBO w dzielnicy Koźmin “Strefa aktywności, nie tylko dla najmłodszych”

6. Dubiel Łukasz “BOISKO U KRÓLA KAZIMIERZA” Budowa wysokiej jakości boiska piłkarskiego typu ORLIK (sztuczna trawa), wraz z oświetleniem, monitoringiem i mini trybuną”

7. Dudzik Przemysław “Usprawnienie komunikacji pieszej poprzez budowę chodnika wzdłuż ul. Bogusławskiego równolegle do inwestycji ”Cynamonowe Osiedle”

8. Dziedzic Maria, Zofia Słaboń “Utworzenie strefy-rekreacyjnej w dzielnicy Dobra-przy ul. Zagrody 2”

9. Gaik Lucyna, Dobek Ryszard “Budowa i remont miejsc parkingowych na Os. Stałym przy ulicach: Jaśminowa, Sempołowskiej i Partyzantów w Jaworznie”

10. Gierek Zbigniew, Gierek Henryk “Budowa pasa drogowego tzw. prawoskrętu na ulicy Szczakowskiej w kierunku Osiedle Stałe na skrzyżowaniu ul. Szczakowska z ul. Grunwaldzką”

11. Gowin Monika, Gowin Tomasz “Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2”

12. Górska Natalia, Domagalska Monika “ABC” Radosny skwer – rekonstrukcja placu zabaw w rejonie 3 Maja i ul. Broniewskiego w Jaworznie”

13. Grzybek Jadwiga “Strefa relaksu – Górka Manhattan Podłęże (doposażenie)”

14. Jałowiecka Joanna “JAWORZNO-CZYSTE MIASTO MĄDRYCH LUDZI – trwałe tablice informacyjno-edukacyjne w całej gminie dla wszystkich Mieszkańców korzystających z terenów zielonych i leśnych w Jaworznie”

15. Janicka Krystyna, Nogaj Mariola “Rozwój czytelnictwa w mieście (rozszerzenie zbiorów sieci bibliotek miejskich)”

16. Jelonek-Kwapień Beata “Budowa chodników dla pieszych przy ul. Ciężkowickiej, udrożnienie odpływu wody opadowej przy ul. Ciężkowickiej 52 (przy przyjeździe kolejowym w dzielnicy Jaworzna-Ciężkowice”

17. Koczur Maria, Barbara Halaś “Kultywowanie folkloru lokalnego poprzez zakup kompletnych strojów ludowych damskich i męskich dla zespołów śpiewaczych działających w mieście”

18. Kondoszek Teresa, Sikorski Marcin “Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Jeleniu dla dzieci i młodzieży wraz z oświetleniem, zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego”

19. Kowalski Mariusz, Cichoń Paweł “Boiska wielozadaniowe w SP8 w Jaworznie – Etap IV – Boisko do piłki siatkowej i badmintona”

20. Kucharski Filip “Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka – otwarta przestrzeń do odkrywania, kreowania i aktywnej zabawy-zielony teren w sąsiedztwie siedliska bobrów”

21. Michalik Jan, Michalik Mirosław “Uzupełnienie oraz wzbogacenie Rynku Kultury w Niedzieliskach”

22. Mika Bogusław, Gierek Zbigniew “Montaż sekundników-liczników odmierzających czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach drogowych z sygnalizacją świetlną”

23. Mistarz Jerzy, Komorowska-Czerwonka Barbara “Jaworznickie Centrum Mediacji”

24. Olszowski Władysław “Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową wieży widokowej w okolicach Góry Grodzisko”

25. Pieczara Mirosław “Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki”

26. Piętak Grzegorz, Panek-Kozioł Jolanta “JBO 2019-Kontynuacja modernizacji chodnika przy ul. Chropaczówka”

27. Pokuta Katarzyna, Młotkowska Ewa “Jaworzno – miasto przyjazne kotom”

28. Prusko Grzegorz, Paszcza Dorota “Doposażenie placu zabaw o miasteczko rowerowe, wymiary 16x20m + plus rowerowy tor przeszkód”

29. Pycia Anna “Strefa sportowo-rekreacyjna SKAŁKA-budowa nawierzchni poliuretanowej na istniejącym obiekcie”

30. Pycia Sebastian “Strefa sportowo-rekreacyjna SKAŁKA-budowa parkingu dla osób korzystających z istniejącego obiektu”

31. Rutka Izabela “POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA KTÓRYM ODDYCHAMY – zakup drona do walki ze smogiem”

32. Sarlej Waldemar “Doposażenie placu zabaw przy ul. Wandy o kolejne urządzenia przewidziane w projekcie”

33. Sędor Tomasz, Guja Dorota “Budowa wieży widokowej na Chrząstówce w pobliżu szpitala”

34. Sierakowski Daniel, Taraska Jacek “Modernizacja Kortów Tenisowych w Parku Podłęże”

35. Skopowski Jacek, Kuciel Piotr “Modernizacja obiektu sportowego LKS ZGODA Byczyna ul. Makowa 1 w Jaworznie”

36. Stanek Maciej, Monika Włodarczyk-Raczek “Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Szymanowskiego”

37. Szczerbina Urszula “Zagospodarowanie otoczenia Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie poprzez rozbudowę strefy rekreacyjnej i stworzenie placu do nauki jazdy na rowerze”

38. Szwed Grzegorz “ORLIK 2012 – Budowa Boiska Piłkarskiego”

39. Szywała Marta, Pancerz Jarosław “Rozbudowa strefy relaksu przy blokach Piłsudskiego 42,44, Towarowa 69,77 na osiedlu Podłęże”

40. Walczyk Dorian “ZDROWE STOPY-ZDROWY KRĘGOSŁUP”

41. Wilczek Patryk, Kasperczyk Michał “Pumptrack dla Jaworzna przy Hali Widowiskowo-Sportowej MCKIS (w centrum Jaworzna)”

42. Wirski Przemysław “Rozbudowa Jaworznickiego Rynku Kultury w Niedzieliskach”

43. Wojteczko Jacek “Rewitalizacja parku na Górze Piasku”

44. Wrońska Marta “Wsparcie dla właścicieli i opiekunów tymczasowych zwierząt domowych w zakresie finansowania zabiegów sterylizacji/kastracji, profilaktyki i leczenia chorób zakaźnych”

 

Kolejność w porządku alfabetycznym względem nazwiska wnioskodawcy.

Comments are closed.