Archiwum JBO|

Trwa nabór zadań do Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcom Jaworzna pozostało już niewiele czasu, termin składania wniosków upływa w poniedziałek 27 maja. 

Formularz wniosku dostępny jest w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, II piętro, pokój 207 oraz na stronie internetowej jbo.jaworzno.pl.

Wniosek należy złożyć:
osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, II piętro, pokój 207
drogą pocztową na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
mailowo na adres: jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów

Comments are closed.