Archiwum JBO|

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z Jaworznickim Budżetem Obywatelskim. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dzięki podjęciu uchwały w kwietniu możliwa będzie realizacja kolejnych etapów JBO. I tak – już 16 i 24 kwietnia odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których omawiane będą szczegółowo przyjęte w uchwale założenia dotyczące budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu konsultacji, w maju mieszkańcy będą mogli składać swoje propozycje zadań do realizacji w ramach JBO. Następnie, po okresie weryfikacji złożonych wniosków, na przełomie lipca i sierpnia zorganizowane zostanie głosowanie. Zadania wybrane w tegorocznym głosowaniu będą realizowane w 2020 r.

Siódma edycja JBO zwiastuje duże zmiany. Tym razem będą to projekty ogólnomiejskie, tj. adresowane i zaspakajające potrzeby ogółu mieszkańców. Projekt ogólnomiejski może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, przy czym jedna osoba może zgłosić tylko 1 zadanie. Ponieważ kwota 2,8 mln zł przeznaczona na realizację projektów podzielona została na dwie pule, ważnym jest, w której kategorii zadanie zostanie zgłoszone.

Jeśli będzie to realizacja nowego zadania inwestycyjnego to musi się mieścić w kwocie 2,2 mln zł. Z kolei zadanie nieinwestycyjne nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Natomiast jeżeli projekt dotyczy modernizacji lub rozbudowy istniejącego już obiektu JBO – wtedy jego maksymalna wartość nie może przekroczyć kwoty 60 tys. zł.

Już 16 kwietnia br. (wtorek) zapraszamy mieszkańców Jaworzna na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się o godzinie 17:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA JBO 2020:

Akcja informacyjno-edukacyjna
16.04.2019 r. I spotkanie z mieszkańcami (wtorek) godz. 17:00, sala obrad UM Jaworzno
23.04.2019 r. Termin składania zgłoszeń do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego
24.04.2019 r. II spotkanie z mieszkańcami (środa) godz. 17:00, sala obrad UM Jaworzno

Maraton pisania wniosków
30.04.2019 r. I termin (wtorek) godz. 9:00 – 16:00, sala obrad UM Jaworzno
15.05.2019 r. II termin (środa) godz. 9:00 – 16:00, sala obrad UM Jaworzno

Nabór propozycji zadań: 6-27.05.2019 r.
Weryfikacja wniosków: czerwiec – lipiec 2019 r.
Głosowanie: 29.07-19.08.2019 r.
Ogłoszenie wyników: wrzesień 2019 r.

 

Comments are closed.