Archiwum JBO|

Jeszcze przez pięć dni mieszkańcy mają czas na złożenie uwag do nowej procedury JBO. Przypominamy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w terminie do 4 stycznia 2019 r.:
– na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
– pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro),
– przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Promocji w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 33.

– Formularz zgłaszania uwag

– Harmonogram prac nad JBO 2020

– Wykaz zmian, jakie nastąpiły w ustawie o samorządzie gminnym regulujące kwestie związane z budżetem obywatelskim

Comments are closed.