Uncategorised|

 

Konferencja podsumowująca VII edycję JBO – 17.12.2019 r.

Harmonogram prac nad JBO 2021

Formularz zgłaszania uwag (.pdf) – Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury do 10.01.2020 r.

Formularz zgłaszania uwag (edytowalny)

Prezentacja – Konferencja podsumowująca VII edycję JBO – 17.12.2019 r.

 

Ogłoszenie wyników – wrzesień 2019 r.

Głosowanie 29 lipca – 19 sierpnia 2019 r.

Karta do głosowania (.pdf)

   Uwaga*** Karty należy drukować dwustronnie, zgodnie z przyjętym wzorem

Wykaz projektów na które oddajemy głosy wraz z opisem

Wykaz projektów – plakat

Głosowanie – plakat

Wykaz punktów z urnami

 

Ostateczny wykaz wniosków JBO 2020 ocenionych pozytywnie

Ostateczny wykaz wniosków JBO ocenionych negatywnie (weryfikacja formalna i merytoryczna)

Weryfikacja wniosków czerwiec-lipiec 2019 r

Wykaz wniosków spełniających wymagania formalne

Wykaz wniosków odrzuconych z powodu niespełnienia wymagań formalnych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

Nabór propozycji zadań 6-27 maja 2019 r.

Wniosek (wersja edytowalna)

Wniosek (pdf)

Konsultacje społeczne-spotkania z mieszkańcami

Ulotka – Jaworznicki Budżet Obywatelski 2020

Formularz zgłoszeniowy do prac z zespole ds. budżetu obywatelskiego (edytowalny)

Formularz zgłoszeniowy do prac z zespole ds. budżetu obywatelskiego (pdf)

Najważniejsze daty JBO 2020

Najważniejsze informacje

Procedura JBO 2020

Zarządzenie Nr PI.0050.78.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PI.0050.78.2019-wniosek z propozycją zadania publicznego do realizacji w ramach JBO na 2020

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PI.0050.78.2019-karta do głosowania

Uchwała akt ogłoszony

UCHWAŁA NR VI/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna

Projekt uchwały

Model JBO

Projekt uchwały

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie

Najistotniejsze zmiany

Projekt Zarządzenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia – projekt formularza wniosku z propozycją zadania publicznego

Załącznik nr 2 do zarządzenia – projekt karty do głosowania na wybór zadań publicznych

Spotkanie podsumowujące JBO – 7.02.2019 r.

Rekomendowany Model Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Prezentacja “Spotkanie podsumowujące JBO”

Uwagi mieszkańców do zaproponowanych wariantów

Prezentacja modelu JBO – 22.01.2019 r.

Prezentacja modeli JBO

Proponowane warianty JBO

Formularz zgłaszania uwag do wariantów JBO 2020 (pdf) – Termin zgłaszania uwag do 1 lutego 2019 r.

Formularz zgłaszania uwag do wariantów JBO 2020 (doc)

Otwarta debata JBO – prezentacja uwag – 8.01.2019 r.

Prezentacja „Co dalej z JBO?” – 8 stycznia br. (prezi)

Prezentacja „Co dalej z JBO?” – 8 stycznia br. (pdf)

Założenia do nowego modelu JBO

Formularze z uwagami złożonymi do 4 stycznia br.

Harmonogram prac nad JBO

Konferencja podsumowująca VI edycję JBO – 20.12.2018 r.

– Harmonogram prac nad JBO 2020

– Formularz zgłaszania uwag

– Formularz zgłaszania uwag – doc

– Wykaz zmian, jakie nastąpiły w ustawie o samorządzie gminnym regulujące kwestie związane z budżetem obywatelskim

Comments are closed.