Archiwum JBO|

image_print

Wczoraj, 20 grudnia podsumowaliśmy VI edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wszystkie projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2019 roku oraz przedstawiona została zbiorcza informacja z realizacji zadań w 2018 r.

W drugiej części spotkania wspólnie z mieszkańcami rozpoczęliśmy dyskusję w temat tego, jaki kształt powinien przybrać budżet obywatelski w kolejnej edycji. Zgodnie z przedstawionym podczas spotkania harmonogramem, na uwagi mieszkańców do nowej procedury, czekamy do 4 stycznia 2019 r.
Wszystkie spostrzeżenia mieszkańców – spisane na formularzach, uwagi wygłoszone podczas konferencji podsumowującej, jak również informacje spisane w trakcie spotkań komisji ds. budżetu obywatelskiego w 2018 roku, zostaną zestawione i zaprezentowane 8 stycznia br. podczas „Otwartej debaty JBO”.

Formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji w terminie do 4 stycznia 2019 r.:
– na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
– pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro)
– przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Promocji w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 33.

 

– Prezentacja – Konferencja podsumowująca VI edycję JBO

Zbiorcza informacja z wykonania JBO 2018
– Harmonogram prac nad JBO 2020
– Formularz zgłaszania uwag

– Formularz zgłaszania uwag – doc

– Wykaz zmian, jakie nastąpiły w ustawie o samorządzie gminnym regulujące kwestie związane z budżetem obywatelskim

Comments are closed.