Archiwum JBO|

Ruszyły posiedzenia Zespołów ds. budżetu obywatelskiego lokalnego w ramach JBO 2019. W ciągu najbliższych kilku dni dowiemy się, na które zadania w poszczególnych obszarach konsultacyjnych mieszkańcy oddali najwięcej głosów.

Dzisiaj 6 listopada, ogłoszone zostały wyniki dla pierwszych 3 obszarów konsultacyjnych: „Gigant, Leopold”, „Pszczelnik”, „Pańska Góra, Skałka”.

W obszarze GIGANT, LEOPOLD:
oddano łącznie 207 głosów, z czego 185 zostało uznanych za ważne, a 22 odrzucono decyzją zespołu. Najwięcej głosów – 108, otrzymał projekt Janusza Bryły pt.:  „Doprowadzenie instalacji wodnej do istniejącego boiska do piłki nożnej w celu zraszania murawy w kompleksie sportowo-rekreacyjnym Gigant” – szacunkowe koszty zadania 85 000,00 zł.

Zadanie Mieczysława Długosza pt.: „Budowa podwyższonego skrzyżowania zwalniającego przez położenie nakładki asfaltowej z przebudową studzienek odwadniających i namalowaniem pasów przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Granitowej z ul. Bursztynową” otrzymało 77 głosów.

W obszarze PSZCZELNIK:
mieszkańcy 47 głosami na TAK i 2 na NIE, wskazali do realizacji zadanie Mateusza Wrony, Tomasza Sędora i Mieczysława Długosza pt.: „Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Wrzosowej” o szacunkowych kosztach zadania 85 000,00 zł.

W obszarze PAŃSKA GÓRA, SKAŁKA, Waldemar Sarlej, Przemysław Czech i Sebastian Pycia zgłosili dwa zadania:
–  „Plac zabaw, rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i seniorów przy ul. Wandy”, szacunkowe koszty zadania 75 000 zł – zadanie otrzymało 194 głosy,
oraz
– „Piknik integracyjny Skałka-Pańska Góra”, szacunkowe koszty zadania 10 000 zł – które otrzymało 25 głosów.

Ponieważ zadanie pn.: „Piknik integracyjny Skałka-Pańska Góra”, nie otrzymało wymaganej ilości poprawnie oddanych głosów  (tj.: min. 30 – zgodnie z zapisami uchwały RM w Jaworznie Nr XL/577/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok) do realizacji na kolejny rok zostaje przyjęte wyłącznie pierwsze zadanie.

 

Harmonogram kolejnych spotkań:
7 listopada 2018 r. (środa):
Zespół nr 8 dla obszaru Dobra, Pieczyska – godz. 13.00
Zespół nr 11 dla obszaru Jeleń – godz. 14.00
Zespół nr 5 dla obszaru Ciężkowice – godz. 15.00

8 listopada 2018 r. (czwartek):
Zespół nr 14 dla obszaru Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni – godz. 13.00
Zespół nr 1 dla obszaru Azot, Stara Huta – godz. 14.00
Zespół nr 3 dla obszaru Byczyna, Cezarówka Dolna – godz. 15.00
Zespół nr 19 dla obszaru Szczakowa – godz. 16.00

Comments are closed.