Archiwum JBO|

Blisko 18 tys. głosów oddano na projekty lokalne i ogólnomiejskie złożone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Dzisiaj – w obecności mieszkańców i pracowników urzędu – komisyjnie otwarto urny ze wszystkich punktów konsultacyjnych.

Złożone przez jaworznian formularze do głosowania zostały uporządkowane i przeliczone. Następnie zostaną przekazane do weryfikacji pracownikom urzędu. Po weryfikacji, zespoły powołane przez Prezydenta Miasta rozpoczną sumowanie poprawnie oddanych głosów i ustalą wyniki głosowania. Zwycięskie projekty poznamy w listopadzie br.

Zestawienie niezweryfikowanych głosów oddanych na projekty lokalne w poszczególnych obszarach konsultacyjnych oraz liczba głosów oddanych w budżecie ogólnomiejskim.

Comments are closed.