Archiwum JBO|

image_print

Za nami cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których konsultowano i zbierano uwagi do nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Zasady kolejnej edycji JBO zostały zaakceptowane przez Prezydenta Miasta i w formie projektu uchwały trafią na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Dziękujemy mieszkańcom za udział w konsultacjach, dużą aktywność, cenne uwagi i spostrzeżenia. Efektem dotychczasowej pracy jest projekt uchwały „w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok”.
Załącznik do projektu uchwały nie obejmuje wzoru wniosku dotyczącego zgłoszenia projektu zadania oraz karty do głosowania. Dokumenty te zostaną opublikowane już po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską, w drodze zarządzenia prezydenta. Ze względu na wejście w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) konieczne jest doprecyzowanie i uzgodnienie nowych formularzy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z proponowaną wersją dokumentu.

Do pobrania:
– zasady (załącznik do projektu uchwały)
– uzasadnienie
– tabela – zestawienie uwag mieszkańców
– model JBO 2019

Comments are closed.