Archiwum JBO|

Za nami otwarta debata dotycząca przyszłości Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Każda edycja JBO jest szeroko konsultowana, to wnioski, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców są podstawą corocznych uchwał dot. budżetu partycypacyjnego w mieście.

Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy zapoznali się z wszystkimi uwagami, które zostały zgłoszone do obecnej procedury JBO, czyli z uwagami spisanymi podczas spotkań komisji ds. budżetu obywatelskiego, wygłoszonymi podczas konferencji podsumowującej V edycję JBO, oraz z uwagami, które wpłynęły do biura Promocji i Informacji w terminie do 16 lutego br. Przedstawione zostały również rozpisane przez mieszkańców wstępne warianty JBO 2019.

Zaproponowane w trakcie debaty i dyskusji uwagi będą podstawą do dalszych prac nad regulaminem, już 13 marca br. poznamy prezentacje wstępnych modeli  VI edycji Jaworznickiego  Budżetu Obywatelskiego.

Harmonogram prac nad JBO 2019:

23 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 16:00 – Rozpoczęcie konsultacji społecznych
16 lutego 2018 r. (piątek) – Termin zgłaszania uwag przez mieszkańców
26 lutego 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 – Otwarta debata JBO
13 marca 2018 r. (wtorek), godz. 16:00, sala obrad UM – Prezentacja modeli JBO 2019
20 marca 2018 r. (wtorek) – Składanie uwag do modeli JBO 2019
26 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00, Spotkanie podsumowujące – PREZENTACJA JBO 2019
10 kwietnia 2018 r. (wtorek) – Publikacja ostatecznej wersji uchwały JBO 2019

Comments are closed.