Archiwum JBO|

Jeszcze przez pięć dni mieszkańcy mają czas na złożenie uwag do obecnej procedury JBO. Przypominamy, że zgodnie z przyjętym harmonogramem, formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji w terminie do 16 lutego 2018 r.:
– na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
– pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro),
– przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Biurze Promocji i Informacji, ul. Grunwaldzka 33.

Formularz zgłaszania uwag (wersja edytowalna)

JBO 2019: Harmonogram spotkań:

23 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 16:00 – Konferencja podsumowująca JBO 2018

Rozpoczęcie konsultacji społecznych
16 luty 2018 r. (piątek) – Termin zgłaszania uwag przez mieszkańców
26 luty 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 – Otwarta debata JBO
9 marca 2018 r. (piątek), godz. 16:00 – Prezentacja modeli JBO 2019
16 marca 2018 r. (piątek) – Składanie uwag do modeli JBO 2019
26 marca 2018 r. (poniedziałek), godz. 16:00 – Spotkanie podsumowujące JBO 2019
10 kwietnia 2018 r. (wtorek) – Publikacja ostatecznej wersji uchwały JBO 2019 na stronie www.jbo.jaworzno.pl

 

Comments are closed.